Revije Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izdaja 12 periodičnih znanstvenih publikacij, v katerih so redno predstavljeni najnovejši raziskovalni dosežki raziskovalcev in pedagoških učiteljev Filozofske fakultete ter drugih mednarodnih raziskovalcev in strokovnjakov. Spodaj si lahko ogledate seznam vseh revij Filozofske fakultete in preko povezave dostopate do spletnih strani posameznih revij, kjer lahko dostopate tudi do številnih objavljenih člankov. 

 

acta linguisticaActa Linguistica Asiatica je revija za azijsko jezikoslovje, prevodoslovje in didaktiko azijskih jezikov. Povezava na spletno stran revije.

 


 

acta neophilologica Acta Neophilologica objavlja znanstvene prispevke o angleški in ameriški književnosti, pa tudi o drugih književnostih v angleščini in v germanskih in romanskih jezikih. Povezava na spletno stran revije.

 


 

Andragoska spoznanja Andragoška spoznanja so znanstveno-strokovna revija za izobraževanje odraslih, ki izhaja štirikrat na leto.  Povezava na spletno stran revije.

 


 

ars_ovitek_VII-2_small Ars & Humanitas: Revija za umetnost in humanistiko je interdisciplinarno zasnovana revija, ki združuje področji umetnosti in humanistike in krepi dialog med različnimi teoretskimi orientacijami. Povezava na spletno stran revije.

 


 

azijske studije Azijske študije je revija, ki z meddisciplinarnimi pristopi raziskuje področja literature, filozofije, zgodovine, sociologije, politologije ter umetnostne zgodovine neevropskih, predvsem kitajskih, japonskih in indijskih družbenih sistemih. Povezava na spletno stran revije.

 


 

dela Dela je znanstvena revija, namenjena predstavitvi znanstvenih in strokovnih dosežkov z vseh področij geografije in sorodnih strok. Povezava na spletno stran revije.

 


 

documenta praehistorica Documenta Praehistorica predstavlja izsledke interdisciplinarnih arheoloških raziskav. Glavni cilj revije je oblikovanje bolj uravnotežene izmenjave izsledkov raziskav prazgodovine v Evraziji in drugih kontinentih. Je ena ključnih revij, ki oblikuje mednarodne diskusije. Povezava na spletno stran revije.

 


 

documenta praehistoricaELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries je znanstvena revija o angleških študijah s področja jezika, poučevanja, književnosti in prevajanja. Povezava na spletno stran revije.

 

 


 

keria Keria: Studia Latina et Graeca je osrednja slovenska revija za vsa področja grških in latinskih študijev in prizadeva za dialog med znanostjo, šolo in širšim področjem kulture. Povezava na spletno stran revije.

 


 

linguistica Linguistica je mednarodno ugledna znanstvena jezikoslovna revija, ki objavlja izvirne razprave iz vseh tradicionalnih in modernih poddisciplin jezikoslovja. Povezava na spletno stran revije.

 


 

muzikoloski zbornik Muzikološki zbornik s povezovanjem slovenskih in tujih raziskovalcev skrbi za posredovanje znanstvenih rezultatov strokovni javnosti. Pri tem je v ospredju raziskovanje slovenske glasbene dediščine. Povezava na spletno stran revije.

 


muzikoloski zbornikSlovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave je elektronska jezikoslovna revija, ki je nastala z namenom zapolniti vrzel med teoretičnimi in interdisciplinarnimi, zlasti jezikovnotehnološkimi raziskavami, v prvi vrsti na področju slovenščine, primerjalno, povezovalno in aplikativno pa tudi na področju drugih jezikov. Povezava na spletno stran revije.

 


 

verba Verba Hispanica je revija, ki objavlja teoretične in aplikativne raziskave iz španskega jezika in književnosti, občasno tudi iz drugih jezikov Iberskega polotoka. Objavlja tudi prevode slovenskih literarnih avtorjev v španščini. Povezava na spletno stran revije.

 


 

Vestnik_2013_naslovnica_SMALL Vestnik za tuje jezike je interdisciplinarna revija s področja jezikoslovja, književnosti in didaktike tujih jezikov. Revija spodbuja povezovanje jezikovnih strok ter krepi dialog med različnimi teoretskimi orientacijami in prakso. Povezava na spletno stran revije.