Knjige

sortiraj
naslov cena novosti
Urednik: Aleksandra Serše, Niko Hudelja
1988
Mehka vezava / 147 str.
ISBN:
-
Redna cena: 2,00 €
Skripta obsega izbor prečrkovanih arhivskih dokumentov iz slovenske zgodovine v nemškem jeziku. Kazalo vsebuje datum posameznega dokumenta, regest in podatke o njegovi hrambi. Faksimile v gotski pisavi, označeni z enako številko kot v zbirki, se nahajajo v posebni mapi v knjižnici Oddelka za...
-
Več
Urednik: Niko Hudelja
2007
Mehka vezava / 228 str.
ISBN:978-961-6200-89-9
-
Redna cena: 21,08 €
Zbirka novejših strokovnih besedil s področja evropske zgodovine do 1. svetovne vojne v nemškem jeziku je namenjena študentom Oddelka za zgodovino. Tekstom so v prvem delu dodane vaje s področja besedišča, terminologije, besedotvorja in slovnice. Drugi del obsega besedila slovenskih zgodovinarjev...
-
Več
Avtor: Vanda Babič
2008
Mehka vezava / 241 str.
ISBN:961-237-059-1
-
Redna cena: 21,19 €
V učbeniku je podana slovnična struktura prvega slovanskega knjižnega jezika. Učbenik zaobjema kratek zgodovinski pregled, grafijo, fonetiko in morfologijo tega jezika; poleg osnovnih slovničnih zakonitosti stare cerkvene slovanščine pa vključuje še krajše ekskurze v sodobna slovnična stanja...
-
Več
Avtor: Taras Kermauner
1998
Mehka vezava / 239 str.
ISBN:961-6200-72-0
-
Redna cena: 9,22 €
Znižana cena: 2,00 €
Slovenska dramatika – modeli: Aksiološke in metodološke teme je 40. avtorjeva knjiga v seriji Rekonstrukcija in reinterpretacija slovenske dramatike (RSD). Število knjig v zbirki se je do danes celo podvojilo!; zadnja leta izhajajo na cedejkah. Modeli so nastali za potrebe predavanj, ki jih je...
-
Več
Avtor: Juraj Vaňko
2003
Mehka vezava / 239 str.
ISBN:961-237-047-8
-
Redna cena: 20,54 €
Znižana cena: 2,00 €
Slovenci in Slovaki se počasi privajajo, da jih po svetu med seboj zamenjujejo ali enačijo. Zdi se, da je glavni „krivec" za to enak koren slov- v poimenovanjih držav (Slovenija - Slovensko, Slovaška), v etnonimu Slovenec - Slovak ter v izpeljankah slovenski (jezik) - slovaški (jezik), ki so ga...
-
Več
Avtorja: Ana Vovk Korže, Franc Lovrenčak
2001
Mehka vezava / 49 str.
ISBN:961-227-099-6
-
Redna cena: 5,14 €
Namen priročnika je, omogočiti študentu geografije in sorodnih ved, lastno laboratorijsko delo. Zbrane analize so predstavljene teoretično in praktično, kar omogoča ne le meritev izbranih vrednosti, temveč zlasti njihovo interpretacijo v okviru prsti kot pokrajinotvornega elementa.
-
Več