Knjige

sortiraj
naslov cena novosti
Avtorja: Margaret Davis, Stanko Klinar
2012
Mehka vezava / 187 str.
ISBN:961-227-072-4
-
Redna cena: 17,52 €
Prelistaj
Učbenik za angleško besedotvorje je namenjen slovenskim študentom anglistike in prevajalstva. Obravnava tipične angleške besedotvorne procese s sporadičnim opozorilom na slovenske vzporednice; kontrastivni pristop je za nekatera poglavja (zloženke, manjšalnice, izpeljanke podrobneje obdelan v...
-
Več
Avtor: Janek Musek
2003
Mehka vezava / 297 str.
ISBN:961-237-034-6
-
Redna cena: 26,97 €
Znižana cena: 15,00 €
Prelistaj
Delo pomeni razpravo o zgodovini psiholoških pojmovanj skozi vsa dokumentirana obdobja, zajema torej predznanstveno, filozofsko in znanstveno preteklost psihologije, vključno s pregledom psiholoških pojmovanj v drugih kulturah in pregledom aktualnega stanja psihologije v svetu in pri nas. Namenjeno...
-
Več
Avtorja: Katja Košir, Sonja Pečjak
2008
Mehka vezava / 205 str.
ISBN:978-961-237-022-0
-
Redna cena: 18,02 €
Znižana cena: 10,00 €
Prelistaj
Knjiga obravnava izbrane teme iz pedagoške psihologije, ki so vsebinsko razdeljene v devet tematsko zaključenih poglavij. Večina tem se nanaša na psihosocialni vidik pedagoških situacij oz. socialno funkcioniranje učencev v razredu, kar pa je pomembno povezano tudi z učno uspešnostjo...
-
Več
Zgodovino ozemlja današnje Slovenije, stisnjenega med Karavanke, Kamniške alpe in Pohorje na svereu ter Kolpo in Sotlo na jugu, ki se proti vzhodu odpira v Panonsko nižino in na zahodu razteza do Jadranskega morja in Furlanske ravnice, je v veliki meri narekovala geografija. ... " (več v avtorjevem...
-
Več
Avtorja: Božo Repe, Dušan Nećak
2003
Mehka vezava / 342 str.
ISBN:961-237-046-X
-
Redna cena: 29,53 €
Znižana cena: 10,00 €
Prelistaj
Knjiga je učbenik za domačo in občo sodobno zgodovino. Namenjen je študentom zgodovine pa tudi širši javnosti, ki se želi v grobih orisih spoznati z zgodovino 20. stoletja. Pisana je poljudno in pomeni osnovo poznavanja naslovne tematike.
-
Več
Urednik: Niko Hudelja
2008
Mehka vezava / 319 str.
ISBN:978-961-237-216-3
-
Redna cena: 24,31 €
Knjiga je nadaljevanje že objavljenih gradiv za študente zgodovine. Tokrat gre za drugo, dopolnjeno izdajo tiskanega arhivskega gradiva v nemškem jeziku od 16. do 20. stoletja. Knjiga vsebuje predvsem besedila pravnega značaja, odredbe, okrožnice, patente in zakone, ki se posredno ali neposredno...
-
Več