Slovenistika

sortiraj
naslov cena novosti
Avtor: Breda Pogorelec
2011
Trda vezava / 364 str.
ISBN:978-961-254-281-8
-
Redna cena: 27,00 €
Prelistaj
Spisi v knjigi so razdeljeni v tri sklope. Prvi sklop razprav predstavljajo teoretična izhodišča jezikovnostilističnih raziskav, kakor jih je oblikovala prof. dr. Breda Pogorelec. V njem so postavljena merila za raziskovanje in preučevanje stila umetnostne besede. Drugi sklop je v celoti posvečen...
-
Več
Avtor: Breda Pogorelec
2011
Trda vezava / 500 str.
ISBN:978-961-254-279-5
-
Redna cena: 36,00 €
Delo je sestavljeno iz treh sklopov. Prvi sklop z naslovom V iskanju zgodovine slovenskega jezika vsebuje pregledne obravnave zgodovine slovenskega jezika. Drugi sklop z naslovom V arhivih zajema delo, ki ga je prof. dr. Breda Pogorelec posvetila arhivskemu gradivu. Tretji sklop, K posamičnim...
-
Več
Urednik: Alojzija Zupan Sosič
2010
Mehka vezava / 452 str.
ISBN:978-961-237-383-2
-
Redna cena: 26,16 €
Znižana cena: 18,00 €
Prelistaj
Simpozijski zbornik Obdobja 29 je posvečen najmanj raziskanemu področju slovenske literature - slovenski književnosti od leta 1980 do 2010. Združuje starejši koncept Obdobij, ki so od 1979 naprej obravnavala knjižni jezik, literaturo in kulturo posameznih obdobij, z novejšim konceptom po letu 1992,...
-
Več
Urednik: Aleksander Bjelčevič
2010
Mehka vezava / 656 str.
ISBN:978-961-237-380-1
-
Redna cena: 26,16 €
Znižana cena: 5,00 €
Prelistaj
Ali je Trubar romana in drame vreden junak oz. kako so Trubarja portretirali Tavčar, Pregelj, Rožanc, Jančar in kje v akrostihu Prešernovega Sonetnega venca stoji ime Primoža Trubarja? V čem je bila ukrajinska sekta judaizirajočih iz 15. stoletja podobna poznejšemu protestantizmu? Koliko so Nemci...
-
Več
Urednik: Špela Vintar
2010
Mehka vezava / 210 str.
ISBN:978-961-237-361-0
-
Redna cena: 20,00 €
Znižana cena: 5,00 €
Prelistaj
Monografija Slovenske korpusne raziskave prinaša pestro paleto raziskav s področja korpusnega jezikoslovja, ki se je v slovenskem raziskovalnem prostoru ne le dododbra uveljavilo, ampak postalo eno bolj aktivnih področij jezikoslovnih raziskav. ... Ob leksikalnih, leksikalnosemantičnih in...
-
Več
Urednik: Marko Stabej
2009
Mehka vezava / 476 str.
ISBN:978-961-237-333-7
-
Redna cena: 26,16 €
Znižana cena: 18,00 €
Prelistaj
Letošnja tema simpozija Obdobja je spodbudila znanstveno razpravljanje o posameznih elementih infrastrukture slovenskega jezika in o infrastrukturi slovenistike kot stroke. Simpozij je imel namen ozavestiti raziskovalno in strokovno skupnost, da morajo biti posamezna raziskovalna in strokovna...
-
Več