Nemški teksti III za študente zgodovine

Nemški teksti III za študente zgodovine
Urednik: Niko Hudelja
Leto izida: 2008
Št. strani: 319 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 978-961-237-216-3
Zbirka: Učbeniki

Redna cena: 24,31 €

Knjiga je nadaljevanje že objavljenih gradiv za študente zgodovine. Tokrat gre za drugo, dopolnjeno izdajo tiskanega arhivskega gradiva v nemškem jeziku od 16. do 20. stoletja. Knjiga vsebuje predvsem besedila pravnega značaja, odredbe, okrožnice, patente in zakone, ki se posredno ali neposredno nanašajo na slovensko zgodovino, razprave v kranjskem deželnem in dunajskem državnem zboru. Večina dokumentov je pridobljenih v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije. Nova izdaja je dopolnjena z nekaterimi redkimi tiski iz zakladnice Narodne in univerzitetne knjižnice in Narodnega muzeja v Ljubljani. Tak je iz Narodne in univerzitetne knjižnice pridobljen letak Nova pesem o kranjskih kmetih s prvimi tiskanimi slovenskimi besedami v nemškem besedilu (/…/ stara pravda /…/, /…/ le vkup uboga gmajna /…/). Narodni muzej v Ljubljani je omogočil ponatis pretežnega dela avtobiografije diplomata Žige Herbersteina, med redkimi tiski velja posebej omeniti še Kartel ali poziv na turnir v Ljubljani 1652, letak o sončnem mrku na Slovenskem 1664 in letak o napadu Turkov na Metliko 1578. Prav zadnji nosi v naslovu oznako "zeytung" in predstavlja značilen primer predhodnika poznejših časopisov. 51 objavljenih dokumentov naj bi služilo predvsem kot študijsko gradivo za študente zgodovine. Ker pa zgodovina kot znanstvena disciplina sega v različna področja človekove dejavnosti v preteklosti, predstavljajo t. i. teksti tudi vir za posamezna področja pravne, upravne, politične, agrarne in gospodarske zgodovine.