Slovar slovenskih homonimov

Slovar slovenskih homonimov: Na podlagi gesel Slovarja slovenskega knjižnega jezika

Avtor: Julia Bálint


Leto izida: 1997
Št. strani: 114 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 86-7207-096-8
Zbirka: Razprave FF

Redna cena: 6,42 €
Znižana cena: 3,00 €

Júlia Bálint se je s pojavom homonimije, govorne in pisne prekrivnosti najmanj dveh leksemov, ukvarjala že v svoji diplomski nalogi Kontrastivna razčlenitev besedne homonimije v slovenskem in madžarskem jeziku (1992/93). V slovarju je zbranih 743 homonimnih vrst, ki so razvrščene glede na njihovo zvrstno ali slogovno zaznamovanost. Nezaznamovanim homonimnim vrstam, ki jih je največ, tako sledijo še vrste, v katerih ima vsaj en njihov člen v Slovarju slovenskega knjižnega jezika oznako socialnozvrstne, funkcijskozvrstne, čustvene, časovne ali pogostnostne zaznamovanosti. Na koncu seznamov so dodane še številčne preglednice pogostnosti homonimnih besed z določenim kvalifikatorjem. Slovarju je dodana spremna študija Ade Vidovič Muhe o razmerju med leksemi in homonimi, ki jo je avtorica pozneje v prirejeni obliki objavila v monografiji Slovensko leksikalno pomenoslovje. (Matjaž Zaplotnik)