Prezentizem.jpg

Prezentizem in bolniško nadomestilo samozaposlenih
Urednik: Gorazd Kovačič
Leto izida: 2020
ISBN: 978-961-06-0363-4

Redna cena: 0,00 €

Monografija empirično preučuje prezentizem (delo v stanju bolezni) samozaposlenih, njegove vzroke in posledice. Zlasti se osredotoča na problem nemožnosti koriščenja kratkotrajnih bolniških staležev zaradi odsotnosti zavarovalnega kritja bolniškega nadomestila v prvih 30 delovnih dneh. Za ta problem v predzadnjem poglavju razvije, utemelji in finančno ovrednoti predlog sistemske rešitve v obliki novega obveznega zavarovanja. V zadnjem poglavju predstavi njegovo evalvacijo na podlagi pogovorov s predstavniki deležniških organizacij in oceni politične možnosti za njegovo uvedbo. 

Do knjige prostodostopate na portalu E- knjige Znanstvene založbe FF