Razvojna_s.jpg

Razvojna psihologija: 1. zvezek
Urednik: Ljubica Marjanovič Umek, Maja Zupančič
Leto izida: 2020
Št. strani: 335 strani
Tip vezave: mehka vezava
ISBN: 978-961-06-0285-9
Zbirka: Učbeniki FF

Redna cena: 24,90 €
Prelistaj

Pred nami je druga, dopolnjena in razširjena izdaja znanstvene monografije z naslovom Razvojna psihologija, ki je v prvi različici izšla leta 2004 in takrat v slovenskem prostoru zapolnila veliko praznino v psihologiji, še posebej v razvojni psihologiji in tudi v širšem družbenem prostoru. Hiter razvoj razvojnopsihološke discipline, nova teoretska znanja in metodološki pristopi v raziskovanju ter ocenjevanju dojenčkov, malčkov in otrok, mladostnikov, mladih na prehodu v odraslost in odraslih oseb, izsledki velikega števila novejših empiričnih raziskav so narekovali dopolnjevanje prvotnega besedila predvsem v dve smeri, in sicer posodobitve nekaterih ter dodajanja posameznih novih delov besedila in bibliografskih enot. Že tako obsežna znanstvena monografija je postala še obsežnejša, zato smo jo vsebinsko razdelili v tri zvezke.