KlanecMatej.png

Klanec: družabna igra o Ivanu Cankarju

Avtorja: Magda Lojk, et al.


Leto izida: 2018
ISBN: 978-961-06-0075-6

Redna cena: 33,00 €

Klanec je družabna namizna igra na temo Ivana Cankarja, ki ni omejena le na šolsko rabo. Z igro lahko na sproščen in zabaven način preizkusite, kako dobro poznate Cankarja, ali izveste še kaj novega.

Družabna igra je bila zasnovana z mislijo na pouk, saj kot učni pripomoček omogoča sproščeno usvajanje snovi in predstavlja spodbudo k bolj poglobljenemu branju in raziskovanju teme. Družabno igro Klanec lahko uporabite kot motivacijo, uvod v obravnavo Cankarja ali za ponavljanje, utrjevanje ali sintezo ob koncu obravnave. Pri pouku slovenščine kot tujega jezika je igra lahko tudi zanimiv način spoznavanja delčka slovenske kulture.

Vsebinski del igre obsega:
•90 kartic z vprašanji izbirnega tipa, ki se nanašajo na Ivana Cankarja, njegovo delo in čas, v katerem je živel in ustvarjal,
•60 kartic z dejstvi iz življenja Ivana Cankarja,
•90 kartic s pojmi iz naslovov Cankarjevih del, ki so oblikovani kot pantomima, govorni ali risarski izziv.

Karticam so priložene tudi igralne figure in kocka, igralna plošča ter navodila za igro. Poleg predvidenega načina za igro je možno kartice pri pouku uporabiti še na vrsto drugih načinov (kviz, razporejanje dogodkov, pisanje kratke zgodbe …) in tako spodbujati učence k aktivnemu raziskovanju Cankarjevega sveta. Učitelj lahko s selekcijo kartic gradivo prilagaja učnemu cilju in ravni znanja učencev. Igra povezuje in omogoča pristen stik med učenci ter spodbuja besedno izražanje in pozitivno tekmovalnost.

Klanec je zabavna igra za posameznike ali skupine in če bi radi o Cankarju vedeli še kaj drugega, kot to, da je pojedel tiste suhe hruške, igrajte igro Klanec!