naslovnica.jpg

Raziskovalno-razvojne prakse in vrzeli trajnostnega razvoja Slovenije
Urednik: Barbara Lampič, Jernej Zupančič
Leto izida: 2017
Št. strani: 138 strani
Tip vezave: elektronska izdaja
ISBN: 978-961-237-902-5
Zbirka: E-GeograFF

Redna cena: 0,00 €

Osnovni namen monografije je vsebinsko široko zasnovana geografska presoja potencialov, praks in omejitev Slovenije ter njenih regij z vidika koncepta trajnostnega razvoja. Avtorji iz različnih geografskih vsebinskih polj izhajajo iz razvojno-varovalne postavke, da vsebinsko troplastni (okoljski, ekonomski in družbeni) koncept splošnega in regionalnega razvoja predstavlja osnovnim geografskih strukturam potencialno optimalni prostorski koncept. Predlagajo uporabo geografskih gradnikov trajnostno sonaravnega regionalnega razvoja, kot so inovativne, prožne kmetije, prenovljena urbana območja, sanirana in v naselbinski sistem integrirana romska naselja, večplastno in trajnostno ovrednotenje geodiverzitete in geografsko polje regionalne in lokalne kakovosti življenja.