Pages from Delo_v_tujini_E-verzija_FINAL.jpg

Delo v tujini - priložnost ali tveganje?
Urednik: Matic Cizel, Gaja Koler, Sanja Sever
Leto izida: 2016
Št. strani: 60 strani
Tip vezave: elektronska verzija
ISBN: 978-961-237-811-0

Redna cena: 0,00 €

Strokovna monografija združuje prispevke na temo odhoda zaposlenih v tujino in njim namenjene psihološke podpore, nastalo pa je pod avtorstvom magistrskih študentov zaključnega letnika psihologije Filozofske fakultete v Ljubljani. Obravnava področje psihologije dela, ki je za slovenski prostor ta trenutek zelo aktualno – odhajanje delovne sile v tujino. Cilj dela je povezava teoretičnih dognanj s praktičnimi izkušnjami, s poudarkom na predstavitvi znanstvenih spoznanj zaposlenim.