Pages from e-geograff_8_prostocasna_potovanja.jpg

Prostočasna potovanja in slovensko prebivalstvo

Avtor: Dejan Cigale


Leto izida: 2015
Št. strani: 109 strani
Tip vezave: Elektronska izdaja (PDF)
ISBN: 978-961-237-758-8
Zbirka: E-geograFF

Redna cena: 0,00 €

Avtor v monografiji obravnava problematiko prostočasnih potovanj slovenskega prebivalstva z različnih zornih kotov. Osrednji del monografije predstavljata obsežni kvantitativni raziskavi, ki ju je avtor zasnoval z namenom proučitve prostočasnega ravnanja prebivalcev Slovenije v povezavi s krajšimi in daljšimi turističnimi potovanji. Posebno pozornost namenja tudi nekaterim vprašanjem, ki so bila doslej v slovenski geografski literaturi obravnavana le v manjši meri. Tako dopolnjuje podobo prostočasnega ravnanja ter opozarja na nekatere aktualne značilnosti in procese na področju prostega časa, ki ga slovensko prebivalstvo doživlja kot pomemben sestavni del svojega življenja.