Opredelitev.jpg

Opredelitev in merjenje trajnosti v kmetijstvu : Geograff 16

Avtorja: Barbara Lampič, et al.


Leto izida: 2015
Št. strani: 154 strani
Tip vezave: mehka vezava
ISBN: 978-961-237-750-2
Zbirka: Geograff

Redna cena: 19,90 €

V kmetijstvu se je na strateški ravni koncept trajnosti uveljavil z implementacijo skupne kmetijske politike EU in tudi na ravni nacionalnih strateških in izvedbenih dokumentov. Kljub temu pa je pomembno, ali lahko tako v politikah kot tudi v praksi odgovorimo na nekatera, na videz dokaj preprosta, vsebinsko pa temeljna vprašanja: Ali je slovensko kmetijstvo trajnostno? Kakšna je razlika v doseganju trajnosti v kmetijstvu Slovenije v primerjavi z drugimi državami EU? V katero smer gre razvoj kmetijstva pri nas po uveljavitvi skupne kmetijke politike? Znanstvena monografija je namenjena številnim ciljnim skupinam, predvsem pa različnim predstavnikom strokovnih služb, ki delujejo na področju razvoja kmetijstva in podeželja, varstva okolja, regionalnega in prostorskega načrtovanja idr. Zaradi interdisciplinarnega pristopa je vsebina zanimiva za različne stroke, od agronomije, geografije, agrarne sociologije, ekonomije pa do širšega področja varstva okolja.