Kazalniki.jpg

Kazalniki kakovosti pedagoške prakse na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Avtorji: Danijela Trškan, Luka Hrovat, Luka Komidar


Leto izida: 2015
Št. strani: 247 strani
Tip vezave: mehka vezava
ISBN: 978-961-237-727-4

Redna cena: 8,00 €

Avtorji so kazalnike kakovosti razdelili na šest področij. Prvih pet področij so namenili tistim, ki so vključeni v pedagoško prakso (študentje, mentorji na šoli, mentorji na fakulteti, fakultetni koordinatorji, šolski koordinatorji), šesto področje pa so namenili organizaciji pedagoške prakse. Pri vseh področjih so upoštevali podpodročja samoevalvacije, in sicer načrtovanje, izvajanje, evalviranje, pri prvem in šestem področju pa tudi učne izide oz. rezultate pedagoške prakse. Pri vseh kazalnikih kakovosti so upoštevali predpogoje za izvajanje pedagoške prakse, aktivnosti, povezane s pedagoško prakso, medsebojne odnose med vsemi udeleženci in zadovoljstva vseh udeleženih v pedagoški praksi.