Les bases.jpg

Les bases de la morphologie du slovène pour locuteurs francophones: Tome 1

Avtorji: Gregor Perko, Mojca Schlamberger Brezar, Patrice Pognan


Leto izida: 2015
Št. strani: 191 strani
Tip vezave: mehka vezava
ISBN: 978-961-237-741-0

Redna cena: 7,90 €

Knjiga je namenjena francoskim govorcem, ki želijo spoznavati morfološke zakonitosti slovenskega jezika. Avtorji izhajajo iz razlage slovanskega jezikovnega sistema, v katerem je slovenski sklanjatveni in spregatveni sistem predstavljen primerjalno s češčino, slovanščino, srbohrvaščino in bošnjaščino ter poljščino. Kljub vpetosti v diahronijo, ki omogoča razumevanje razvoja različnih refleksov pri sorodnih jezikih, pa so paradigme postavljene v sinhronijo, torej situacijo, ki je dostopna uporabniku brez predznanja drugih slovanskih jezikov. Monografija temelji na korpusu poljudnoznanstvenih besedil in kot plod sodelovanja znanstvenikov s področja jezikoslovja in jezikovnih tehnologij prispeva avtomatsko generiranje sklanjatvenih in spregatvenih vzorcev na podlagi avtomatskega prepoznavanja korenov in morfemskega ločevanja. Sklanjatveni in spregatveni vzorec slovenščine se pokažeta sistemsko nekoliko drugačna od tega, ki ga najdemo v tradicionalni Toporišičevi slovnici, a gre za sistem, ki temelji na zatečenem stanju v korpusu novejših besedil in je za uporabnika manj zapleten za razumevanje, hkrati pa mu omogoča dostop do modernega jezika v vseh njegovih razsežnostih.


Table de matières (kazalo)

1) Le système linguistique des langues slaves de l'Ouest (Nord et Sud)
2) Le développement de la phonologie du slovène à partir de ses sources dans le slave commun jusqu'à la standardisation au 19e siècle
3) L'orthographe à travers l'histoire
4) Vers une morphologie flexionnelle du slovène moderne
5) En guise de conclusion et de mise en route