Naslovnica_Zepna_rom.JPG

SLOVENA DE BUZUNAR, Žepna slovenščina, romunščina

Avtorja: Tjaša Alič, et al.


Leto izida: 2014
Št. strani: 123 strani
Tip vezave: mehka vezava
ISBN: 978-961-237-682-6
Zbirka: Žepna slovenščina

Redna cena: 5,00 €

Knjižico sestavljajo naslednja poglavja:
Slovenska abeceda
Slovenska slovnica v 7 korakih (spreganje, glagol biti, zaimki, čas, število, spol, sklanjatev)
Pozdravi
Spoznajmo se
Osnovni izrazi (fraze, izrazi vljudnosti, imena jezikov, barve, osnovni pridevniki)
Številke
Čas (tudi slovenski dela prosti dnevi)
Promet
Turizem
V restavraciji
Sadje in zelenjava
V trgovini
Storitve
Težave (če kaj izgubimo, se nam kaj pokvari, nam kaj ukradejo)
Zdravje
Vreme
Ti in jaz (dvojina)
V Sloveniji z otroki
V Sloveniji poslovno
Slovenija v EU (nekateri osnovni izrazi politične terminologije)
Iz Slovenije v žep (butična ponudba Slovenije, trinajst artiklov, med njimi: Trglav, teran, medved, nagelj in kozolec, za povrh pa še recept za potico)

Knjižica je nastala v okviru projekta, ki ga je vodil Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik FF. V 22 jezikov so jo prevedli učitelji slovenščine s svojimi študenti na slovenistikah na tujih univerzah. Pri tem so jim pomagali tuji uveljavljeni prevajalci.