naslovnica - Regionalni viri Slovenije.jpg

Regionalni viri Slovenije – Vodni viri Bele krajine: E- Geograff 7

Avtorji: Barbara Lampič, Dušan Plut, Tajan Trobec


Leto izida: 2013
Št. strani: 106 strani
Tip vezave: Elektronska izdaja
ISBN: 978-961-237-602-4
Zbirka: E-GeograFF

Redna cena: 0,00 €

Vsebina monografije nudi celovit pregled vodnih virov Bele krajine in nam skozi spekter glavnih družbenih dejavnosti predstavlja pomen vodnih virov nekoč in danes. Izpostavlja pomen krasa in njegov vpliv na odnos prebivalstva do vode in ugotavlja, da se prebivalstvo, kljub upadanju znanja o lokalnih vodnih virih, spet pričenja zavedati pomena vode kot občutljive strateške dobrine v kraškem okolju. Zbrane, obdelane ter prikazane vsebine so pomemben prispevek k boljšem razumevanju hidrogegrafskih procesov v Beli krajini kar je ključno za načrtovanje trajnostne rabe vodnih virov in s tem povezanih ukrepov pri načrtovanju razvoja v porečjih obravnavane regije. Izpostavljena je pokrajinska občutljivost in ogroženost vodnih virov zaradi kraške narave belokranjskega povodja. Posebna vrednost gre terenskemu delu pri ugotavljanju stanja vodnih virov in vzpostavljanju povezav z opravljenimi raziskavami pred tremi desetletji.

Knjiga je v PDF obliki dostopna tukaj