naslovnica - Razvijanje kompetentnosti bodocih uciteljev geografije.jpg

Razvijanje kompetentnosti bodočih učiteljev geografije na primeru učne strategije pojmovnih mrež: E-Geograff 5

Avtorja: Lea Nemec, Tatjana Resnik Planinc


Leto izida: 2012
Št. strani: 74 strani
Tip vezave: Elektronska izdaja
ISBN: 978-961-237-558-4
Zbirka: E-GeograFF

Redna cena: 0,00 €

Vsebina, ki jo obravnava pričujoče delo, predstavlja inovativen in originalen znanstveni prispevek k poznavanju učne strategije pojmovnih mrež na eni strani ter možnostim razvijanja kompetentnosti bodočih učiteljev, ne nujno samo geografije, na drugi strani. Znanstvena dognanja potrjujejo smiselnost izbranega izobraževanja s pomočjo strategije pojmovnih mrež ter obenem nudijo možnosti za nadaljnje delo v tej smeri.

Vsebinsko so ključnega pomena za prihodnje izobraževanje učiteljev in nadaljnje raziskovalno delo s tega področja zlasti ugotovitve o pozitivni naravnanosti bodočih učiteljev do uporabe pojmovnih mrež, jasnem prepoznavanju njihove praktične vrednosti in visokem vrednotenju kompetenčnega pristopa.

Knjiga je v PDF obliki dostopna tukaj