Zamišljena mati.jpg

Zamišljena mati: spol in nacionalizem v kulturi 20. stoletja

Avtor: Ksenija Vidmar Horvat


Leto izida: 2013
Št. strani: 205 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 978-961-237-625-3
Zbirka: Razprave FF

Redna cena: 19,90 €
Znižana cena: 10,00 €
Prelistaj

Zamišljena mati je kolektivna biografska študija matere v zahodni kulturi 20. stoletja. Biografija se vije med območjema mitološkega družbenega utemeljevanja ženske v vlogi matere na eni in etnografskega pričevanja žensk o materinstvu na drugi strani. V tem presečišču je uskladiščenih mnogo napetosti in konfliktov, ki jih avtorica osvetljuje s pomočjo zgodovinsko-kulturnega in zgodovinsko-sociološkega raziskovanja vizualnih žanrov, predvsem fotografije, medijskih etnografij in zgodovinskih diskurzov različnih javnih strokovnjakov. Matere in materinstvo so po ugotovitvah avtorice ključni ideološki parametri za utrjevanje nacionalnih politik v 20. stoletju - ne glede na to, ali gre za zahodno ameriško ali vzhodno socialistično kulturo. V sosledju analiz, ki pritrjujejo tej tezi, se v knjigi zvrstijo socialistična partizanska mati, zahodna kapitalistična romantična mati, rasno opredeljeni črnska in proletarska heroična mati, tranzicijska melodramatična mati - vse do "mame Jelke" in Jovanke, ki stojita v liminalnem prostoru neopredeljivih materinskih ikon. 20. stoletje je strokovnjaški diskurz naredil za "stoletje otroka". Z njim si je podredil tudi svobodo žensk, da odločajo o svojih usodah - mater in nemater. Česar strokovnjaki in ideologi v tem vnetem podrejanju niso opazili, je, da so poslanstvo reprodukcije naroda zdaj, ob zatonu socialne države, že prevzele transnacionalne matere.