Slika jezika.jpg

Slika jezika: Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika

Avtorja: Mihaela Knez, et al.


Urednik: Matej Klemen, Damjana Kern, Mihaela Knez
Prevod:
Leto izida: 2013
Št. strani: 0 strani
Tip vezave: Slikovno gradivo
ISBN: 978-961-237-364-1
Zbirka: Učbeniki in priročniki za učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika

Redna cena: 84,30 €

Slikovno gradivo SLIKA JEZIKA je didaktični pripomoček v obliki kartic, ki omogoča sproščeno učenje besedišča in jezikovnih vzorcev pri pouku slovenščine kot drugega/tujega jezika. Obsega 1882 besednih in slikovnih kartic, ki so razporejene v 18 sklopov. Posamezen sklop zajema poimenovanja osnovnih pojmov izbranega tematskega področja. Karticam je priložen priročnik, ki predstavlja nekaj predlogov za dejavnosti oz. igre s karticami. Slikovno gradivo je namenjeno za delo v razredu, kjer dejavnosti moderira učitelj, učeči se pa imajo pri tem dejavno vlogo. Uporabno je še zlasti takrat, kadar učitelj in učeči se nimata stičnega jezika. Kartice bodo dobrodošla pomoč pri vseh učencih začetnikih, saj dejavnosti z njimi dinamično dopolnjujejo pouk in ponujajo veliko možnosti za usvajanje in utrjevanje že usvojenega jezikovnega znanja.