Obča in historična sociologija - Izvori sociološke misli na Slovenskem

Obča in historična sociologija - Izvori sociološke misli na Slovenskem: Izbrani spisi

Avtor: Ludvik Čarni


Urednik: Avgust Lešnik
Leto izida: 2012
Št. strani: 324 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 978-961-237-508-9
Zbirka: Portreti

Redna cena: 20,00 €
Znižana cena: 12,00 €
Prelistaj

Zgodovina človeštva je zgodovina vseh ljudstev narodov sveta od nastanka človeka in človeške družbe do današnjega dne. Delitev in sistemizacija zgodovine človeštva je odvisna od pojmovanja človeške družbe in razlage njenega razvoja. Razprave o delitvi razvoja človeške družbe pričajo o mnogih razhajanjih med avtorji tako v preteklosti kot v sodobnem času. Mnogi so prezrli, da je pojem formacije družbe teoretični model družbene strukture, ki obsega le obče značilnosti dežel na isti stopnji razvoja oz. obče značilnosti njihove prevladujoče ekonomske, politične in idejne strukture. Zato so pojmu formacije družbe pripisovali tudi specifična obeležja posameznih ali skupine dežel na isti stopnji razvoja . ... (odlomki iz vsebine) Prof. dr. Ludvik Čarni (1931 - 1996), sociolog in zgodovinar, spada v prvo generacijo učiteljev Oddelka za sociologijo FF. Na oddelku je predaval predmeta Obča sociologija in Zgodovina sociološke misli na Slovenskem, od leta 1989 v nazivu redni profesor. Znanstvenoraziskovalno se je ukvarjal s teorijo formacij družbe in periodizacijo družbenega razvoja, še posebej z azijskim produkcijskim načinom, z zgodovino sociološke misli na Slovenskem ter s tematiko, ki je na presečišču sociološke in zgodovinske znanosti (historično sociologijo). Mdr. je bil prvi odgovorni urednik revije Anthropos (1969 - 1975) ter predstojnik Oddelka za sociologijo FF (1980 - 1984). Leta 1992 je prejel "veliko priznanje" Filozofske fakultete za pomemben prispevek k razvoju in ugledu svoje stroke ter k splošnemu napredku Fakultete. (prof. dr. Avgust Lešnik)