Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade

Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade: GeograFF 8
Urednik: Marko Krevs, Dejan Djordjević, Nataša Pichler-Milanović
Leto izida: 2010
Št. strani: 424 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 978-961-237-399-3
Zbirka: GeograFF

Redna cena: 20,00 €
Prelistaj

Knjiga na kompleksen geografski in prostorsko-načrtovalski način predstavi izzive prostorskega razvoja Ljubljane in Beograda. Zlasti so v ospredju najsodobnejši prebivalstveni, socialno-geografski, ekonomski, prometni, okoljski procesi v obravnavanih mestih in z njima tesno povezanih mestnih regijah, ki se vsebinsko, včasih tudi vzročno-posledično prepletajo s fizičnogeografskimi in obstoječimi družbenimi razmerami. Pozornost je namenjena delovanju "dnevnega mestnega sistema" (obravnavanega zlasti z vidika dnevnih migracij), razmerjem med Ljubljano oziroma Beogradom in njunima širšima vplivnima območjema, njunim položajem v sistemu središčnih naselij, funkcijskim spremembam v mestih ter strateškemu načrtovanju in geoinformatiki kot "orodjema" za spremljanje in načrtovanje prostorskega razvoja mest.