Psihološki vidiki bralne pismenosti

Psihološki vidiki bralne pismenosti: Od teorije k praksi

Avtor: Sonja Pečjak


Leto izida: 2012
Št. strani: 200 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 978-961-237-401-3
Zbirka: Razprave FF

Redna cena: 25,00 €
Znižana cena: 10,00 €
Prelistaj

Kljub računalniški eri, v kateri živimo, in kljub skrbi nekaterih strokovnjakov, kaj bo z branjem v tej tehnološko vizualni dobi, se obseg branja in s tem njegov pomen za ljudi ne zmanjšujeta. Sodobna družba vse bolj potrebuje bralno in funkcionalno pismene ljudi, pri čemer pa se skozi čas spreminja vsebina samega pojma. Raznovrstna gradiva zahtevajo poznavanje in uporabo različnih bralnih strategij, vse z namenom hitrejšega doseganja bralnega cilja. (iz predgovora) V monografiji Psihološki vidiki bralne pismenosti. Od teorije k praksi je poskušala avtorica združiti obstoječa spoznanja na področju bralne pismenosti z rezultati tujih študij ter večletnega lastnega raziskovanja tega področja. "Na njeno praktično uporabnost kaže podnaslov: od teorije k praksi. Poznavanje in razumevanje bralne pismenosti je nujno za učinkovitejše načrtovanje pouka, za boljše razumevanje učencev pri pouku in za učinkovitejšo pomoč učencem, ki imajo s pismenostjo težave." (prof. dr. Meta Grosman) Komu je knjiga namenjena? Ker je pismenost eden od ključnih ciljev formalnega izobraževanja, je knjiga v prvi vrsti namenjena vsem pedagoškim delavcem v šolah: učiteljem vseh predmetov oz. študentom - bodočim učiteljem, bibliotekarjem in šolskim svetovalnim delavcem. Red. prof. dr. Sonja Pečjak na Filozofski fakulteti v Ljubljani predava pedagoškopsihološke predmete. Raziskovalno in strokovno se ukvarja z raziskovanjem psihologije branja in pismenosti, samoregulacijskega učenja in procesov odločanja (kariernega in odločanja pri učenju). Izsledke svojega raziskovalnega dela objavlja doma in v tujini. Kot predavateljica sodeluje v stalnem strokovnem usposabljanju šolskih svetovalnih delavcev, učiteljev, vzgojiteljev in knjižničarjev.