Torej, namreč, zato … o konektorjih

Torej, namreč, zato … o konektorjih: Raba in funkcija konektorjev v slovenskem in hrvaškem jezikoslovnem diskurzu

Avtor: Tatjana Balažic Bulc


Leto izida: 2009
Št. strani: 164 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 978-961-237-347-4
Zbirka: Razprave FF

Redna cena: 20,00 €
Znižana cena: 10,00 €
Prelistaj

Monografija se osredotoča na vprašanje konektorjev, ki so zaradi svoje razpetosti med pomenom in funkcijskostjo eden zahtevnejših jezikovnih elementov, tako v usvajanju prvega kot tujega jezika. Besedilo je zasnovano dvodelno. Prvi del, ki ga sestavljajo tri poglavja, prinaša utemeljitev temeljnih pojmov in predstavitev znanstveno-raziskovalne metodologije. Najprej je prikazana vpetost jezikoslovnega diskurza v akademski diskurz, potem pa so predstavljene osnovne značilnosti dveh besedilnih žanrov, ki sta v analizi natančneje obravnavana, to sta znanstveni članek in seminarska naloga. Sledi pregled dosedanjega dela na tem področju in avtoričina teoretična izhodišča, na koncu pa je predstavljena nova, interdisciplinarna metodologija kontrastivne analize, ki poveže dosedanja spoznanja kontrastivne analize, spoznanja na področju usvajanja jezika ter korpusno jezikoslovje. Drugi del je naravnan bolj uporabno, saj prinaša rezultate korpusnih raziskav. V začetnem poglavju so opisana temeljna izhodišča raziskovalnega dela in okoliščine nastajanja raziskave, v nadaljevanju pa so prikazani izsledki korpusnega preučevanja profesionalnih in neprofesionalnih korpusov. Tu so med drugim predstavljeni opisi desetih najpogostnejših konektorjev v dveh profesionalnih korpusih in njihova primerjava z opisi v nekaterih jezikoslovnih priročnikih ter prikazana odstopanja v rabi konektorjev tako med neprofesionalnimi tvorci v prvem in tujem jeziku kot med neprofesionalnimi in profesionalnimi tvorci besedil, ki se kažejo kot premajhna, prevelika ali napačna raba določenih konektorjev. S tem je v knjigi predstavljen v našem prostoru nov metodološki model preučevanja konektorjev, ki temelji na korpusnem jezikoslovju in integrirani kontrastivni analizi.