Osebnostni, motivacijski in socialni dejavniki učne uspešnosti

Osebnostni, motivacijski in socialni dejavniki učne uspešnosti

Avtorja: Maja Zupančič, Melita Puklek Levpušček


Urednik:
Prevod:
Leto izida: 2009
Št. strani: 196 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 978-961-237-316-0
Zbirka: Razprave FF

Redna cena: 20,00 €
Prelistaj

V monografiji avtorici obravnavata psihološke in socialne dejavnike učne uspešnosti. Delo je sestavljeno iz več teoretskih in empiričnih delov. V teoretskih poglavjih avtorici razlagata najsodobnejše koncepte in empirične ugotovitve na področju vloge dednosti in okolja, inteligentnosti, osebnostnih potez, učne motivacije, socialnoekonomskega položaja družine, iz katere učenec izhaja, vključenosti staršev v izobraževanje mladostnikov in učiteljevega vedenja v razredu ter vodenja pouka pri pojasnjevanju učne uspešnosti. V poglavjih, ki obravnavajo opravljeno empirično delo, avtorici prikažeta izsledke slovenske raziskave o nekaterih psiholoških in socialnih dejavnikih učne uspešnosti učencev v zadnjem triletju devetletke. V sklepnem poglavju avtorici predstavita še zaključke in implikacije opravljene raziskave za pedagoško prakso.