Učiteljske kompetence in doseganje vzgojnoizobraževalnih ciljev v šoli

Učiteljske kompetence in doseganje vzgojnoizobraževalnih ciljev v šoli

Avtorja: Cirila Peklaj, et al.


Urednik:
Prevod:
Leto izida: 2009
Št. strani: 176 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 978-961-6648-25-7
Zbirka: Razprave FF

Redna cena: 20,00 €
Znižana cena: 10,00 €
Prelistaj

Monografija povezuje teoretično znanje na področju učiteljskih kompetenc ter njihovih učinkov na različne procese pri učencih z rezultati raziskave izvedene v slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Osnovno vprašanje na katerega so poskušale odgovoriti avtorice je, kakšna je vloga učiteljevih kompetenc pri uresničevanju različnih vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli, kot so motivacija za učenje, vedenje učencev (socialne spretnosti in neželeno vedenje) ter znanje. Učiteljeve kompetence so proučevale pri dveh temeljnih predmetih, pri slovenščini in matematiki. Rezultati raziskave so potrdili povezanost učiteljevih kompetenc, njegovega načina dela z motivacijo, s socialnim vedenjem in znanjem učencev. Za spodbujanje motivacije učencev, njihovega želenega učnega vedenja ter dosežkov so še posebej pomembne kompetence kakovostnega vodenja razreda, učiteljevo usmerjanje učencev v obvladovanje učne snovi ter njegovo spodbujanje k kakovostnemu učenju. Avtorice delo zaključijo s sintezo empiričnih ugotovitev ter smernicami za pedagoško prasko. Delo je pomembno tako s teoretičnega vidika, ker pomeni pomemben prispevek k pedagoški psihologiji ter obči didaktiki, ko tudi s praktičnega vidika, ker bo lahko v pomoč različnim deležnikom v izobraževanju: od učiteljev, študentov, izobraževalcev učiteljev do načrtovalcev izobraževalnih sistemov.