Slovenski zgodovinski roman.jpg

Slovenski zgodovinski roman

Avtor: Miran Hladnik


Urednik:
Prevod:
Leto izida: 2009
Št. strani: 356 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 978-961-237-291-0
Zbirka: Učbeniki

Redna cena: 25,06 €
Znižana cena: 5,00 €
Prelistaj

Knjiga se posveča 359 besedilom pripovednega žanra, v katerem je od srede 19. stoletja do danes 143 avtorjev porabilo 26 milijonov besed za refleksijo nacionalne preteklosti ter oblikovanje strategij nacionalnega preživetja. Izbirali so med več možnimi odnosi do tujega: 1. pokončanjem sovražnika, kot ga zmore Krpan v spopadu z Brdavsom, 2. zanikanjem eksistence tujega po zgledu Jurija Kozjaka, kjer se navidezno tuje izkaže za domače, in 3. prevzemom in adaptacijo tujih vrednot, kot ju uresničuje Prešernov Črtomir. Korpus obravnava po žanrskih tipih (roman o antiki, viteški, biografski roman, turška povest, pripovedi o pokristjanjevanju, protestantih, kmečkih uporih, čarovnicah, Uskokih, celjskih grofih, lokalni zgodovini itd.) in interpretira njegova osrednja dela (Mlinarjevega Janeza Ferda Kočevarja, Tavčarjevo Visoško kroniko, Bartolovega Alamuta) ter avtorske opuse (Miroslava Malovrha, Ivana Preglja). Primerja ga s kmečko povestjo, s predhodniki, (Sedem sinov Jožefa Žemlje, Levstikov Martin Krpan) in z nemškim zgodovinskim romanom. Knjiga reflektira žanrska določila (razmerje med fikcijo in faktom, sedanjostjo in preteklostjo, periodizacijske in klasifikacijske zadrege, nacionalno relevantnost), predstavi recepcijski historiat žanra na Slovenskem, literarnosociološko se loteva njegove proizvodne dinamike in liberalno-klerikalnih opozicij, preštevalno pa naslovov, vrstnih oznak v podnaslovih, dolžine besedil in časovne ekonomije ter se zaključi z bibliografskim pregledom celotne produkcije žanra in povzetki pripovedi.