Aplikativna fizična geografija Slovenije.jpg

Aplikativna fizična geografija Slovenije

Avtorja: Darko Ogrin, Dušan Plut


Leto izida: 2009
Št. strani: 246 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 978-961-237-281-1
Zbirka: Učbeniki

Redna cena: 31,18 €
Znižana cena: 15,00 €
Prelistaj

Učbenik Aplikativna fizična geografija Slovenije je sestavljen iz dveh delov, ki sta na drugi stopnji razdeljena na deset poglavij. V prvem delu so sistematično in poglobljeno predstavljene ključne fizičnogeografske značilnosti Slovenije, z izrazitim poudarkom na njihovi "pokrajinotvornosti" in medsebojnih povezavah ter součinkovanju. Drugi del je aplikativen v smislu, da je v ospredju obravnave funkcijsko vrednotenje fizičnogeografskih danosti Slovenije iz naslednjih treh vidikov: občutljivosti pokrajinskih tipov za človekovo delovanje v najširšem pomenu besede, naravne danosti kot naravni viri ter pomen pokrajinskoekološke in biotske raznovrstnosti slovenskih pokrajin z vidikov varstva okolja, varstva narave in prihodnjega razvoja Slovenije. Pomemben prispevek je obravnavanje teh vidikov ločeno po osnovnih, zelo različnih pokrajinskih tipih, kar je bilo pri dosedanjem razvoju močno zapostavljeno in je nemalokrat pripeljalo do napačnih odločitev in, glede na konkretne geografske danosti, tudi do negativnih učinkov na pokrajino in okolje. Učbenik je prvenstveno namenjen študentom geografije, njegova sodobna in široka zasnova pa ponuja tudi možnost širše uporabe pri geografiji sorodnih strok, v okviru katerih se od študentov pričakuje določeno védenje o splošnih značilnostih Slovenije ter o tesni prepletenosti naravnih in družbenih dejavnikov v slovenskem prostoru in posameznih slovenskih pokrajinah.