Latinščina od besed do branja

Latinščina od besed do branja, vaje, 1. del

Avtorja: Andrew Keller, Stephanie Russell


Urednik:
Prevod: David Movrin
Leto izida: 2011
Št. strani: 328 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 978-961-237-260-6
Zbirka: Učbeniki

Redna cena: 19,90 €
Prelistaj

Naloge v delovnem zvezku lahko uporabljamo na tri načine: za utrjevanje nove snovi med urami, za domače delo ter za dopolnilni ali dodatni pouk. Vaj je zaradi tega dosti več, kot jih je pri pouku navadno sploh mogoče predelati. Novo besedišče nastopa v vajah le takrat, ko to terja nova snov. Pri obravnavi tretje deklinacije se je med utrjevanjem nove snovi nujno opreti na nove samostalnike iz te deklinacije. Po potrebi so v vajah tudi naloge, ki se osredotočajo na slovensko slovnico. Na koncu vsakega poglavja so naloge za utrjevanje. To so stavki v sintetični latinščini; osredotočeni so na urjenje vsega novega besedišča, morfologije in sintakse v posameznem poglavju. Namenjeni so tudi ponovni uporabi in s tem utrjevanju besedišča iz prejšnjih poglavij. Stavki za utrjevanje vsebujejo tako latinske stavke, ki jih je treba prevesti v slovenščino, kot slovenske stavke, ki jih je treba prevesti v latinščino. V vajah je tudi vrsta izročkov. Ti povzemajo novo snov v posameznem poglavju. Ker so vse strani perforirane, je mogoče izročke iztrgati; učitelji se lahko nanje opirajo pri razlagi snovi, učenci pa tudi pri domačem delu. Na koncu vaj so tudi predloge za pisanje sinopsisa . Učenci ali učitelji jih lahko iztrgajo in po potrebi preslikajo. Tudi na koncu delovnega zvezka so morfološki dodatek, latinsko-slovenski in slovensko-latinski slovar, tako da imajo učenci pri študiju ter domačem delu vse potrebno takoj pri roki.