Sustainable Development of Small Towns

Sustainable Development of Small Towns
Urednik: Barbara Lampič, Metka Špes
Leto izida: 2007
Št. strani: 167 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 978-961-237-212-5

Redna cena: 17,00 €
Prelistaj

Po izvorni definiciji je trajnostni razvoj "proces sprememb, kjer je izkoriščanje naravnih virov, usmerjanje investicij, tehnološkega napredka in institucionalnih sprememb skladno tako s sedanjimi kot prihodnjimi potrebami". Gre torej za razvoj, pri katerem bo gospodarski napredek zagotavljal socialno varnost in ne bo prekomerno obremenjeval okolja. Ker imajo mala mesta v primerjavi z večjimi pri tem nekatere priložnosti, pa tudi tveganja, predstavlja monografija kompleksen pogled na doseženo raven trajnostnega razvoja v malih mestih, ki imajo od 5 000 do 15 000 prebivalcev. Mala mesta, ki se sicer razlikujejo po demografskih značilnostih, funkciji, genezi, morfologiji, so proučena s pomočjo dostopnih in medsebojno primerljivih kazalnikov treh osrednjih polj urbane trajnosti: ekonomske, socialne in okoljske. Monografija predstavlja rezultate raziskovalnega projekta, ki je potekal v okviru bilateralnega sodelovanja s češkimi geografi z namenom, da se oceni stopnja trajnostnega razvoja malih mest v Sloveniji in na Češkem (s poudarkom na moravskih), ki igrajo v obeh državah pomembno vlogo v naselbinskem sistemu. V raziskavo je bilo vključenih 76 malih mest, od tega 26 slovenskih. Nosilca bilateralnega projekta sta bila Ustav Geoniky s Češke akademije znanosti iz Brna in Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Sodelovalo je 10 raziskovalcev (4 češki in 6 slovenskih), ki so obenem tudi avtorji posameznih poglavij v monografiji. V njej so predstavljeni rezultati vrednotenja vseh treh sklopov trajnosti za slovenska in moravska mesta, prav tako pa tudi primerjave med obema skupinama mest. Poleg neposrednih parcialnih in sinteznih ocen je pomen monografije še v metodologiji merjenja trajnostnega razvoja, ki bo lahko podlaga za podobne raziskave na drugih območjih in področjih. Monografija je namenjena širši strokovni javnosti tako s področja usmerjanja regionalnega razvoja, prostorskih, okoljskih, socialnih in gospodarskih politik, študentom itd. Nazornost in informativnost besedila dopolnjujejo še kartografske in tabelarične ponazoritve ter številne fotografije značilnih malih mest.