Otroci od vrtca do šole

Otroci od vrtca do šole: Razvoj osebnosti in socialnega vedenja ter učna uspešnost prvošolcev

Avtorja: Maja Zupančič, Tina Kavčič


Urednik:
Prevod:
Leto izida: 2007
Št. strani: 235 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 978-961-6648-10-3
Zbirka: Razprave FF

Redna cena: 22,47 €
Znižana cena: 2,00 €
Prelistaj

Monografija obravnava razvoj otrok v zgodnjem in na začetku srednjega otroštva, ter njihovo uspešnost v 1. razredu. Avtorici podajata najnovejše razvojnopsihološke ugotovitve obširne vzdolžne raziskave v Sloveniji. Spremljali sta razvoj splošne nebesedne spoznavne sposobnosti, osebnostnih potez in pokazateljev socialnega vedenja pri predšolskih otrocih, ki so vsaj od 3. leta starosti obiskovali vrtec, spremljanje pa se je nadaljevalo v 1. razred, ko se je tem otrokom pridružila še skupina otrok, ki ni obiskovala vrtca. Predstavljena so pomembna spoznanja o relativni vlogi individualnih značilnosti otrok, nekaterih vidikov družinskega okolja in obiskovanja vrtca v otrokovem sočasnem in kasnejšem socialnem prilagajanju v izobraževalni ustanovi ter v učni uspešnosti prvošolcev. Omeniti velja naslednje: (1) otroci, ki so obiskovali vrtec, so se na vseh preučevanih področjih (spoznavno, čustveno-socialno, osebnostno) razvijali v smeri večje učinkovitosti in prilagojenosti. S starostjo je upadalo vedenje pozunanjenja, v zgodnjem otroštvu tudi ponotranjenja, prav tako odstotek otrok s težavami na teh in na področju socialne kompetentnosti; (2) prvošolci, ki so predhodno obiskovali vrtec, so v primerjavi s tistimi, ki ga niso, izražali več veselja in zaupljivosti v šoli, se pogosteje vključevali v vrstniško skupino in delovali bolj neodvisno od odraslih. Na osebnostnem področju so bili prvi v primerjavi z drugimi nekoliko bolj vestni, odprti, ekstravertni, čustveno stabilni, izražali so več močne volje, dosegli nekoliko višje rezultate pri preizkusu nebesedne sposobnosti in bili nekoliko uspešnejši pri slovenščini; (3) starost otrok ob vstopu v vrtec (med 1. in 3. letom) vzdolžno ni napovedovala razvojnih značilnosti in učne uspešnosti; (4) individualne značilnosti otrok so sočasno in vzdolžno bistveno močneje napovedovale socialno prilagajanje in učno uspešnost kot obiskovanje vrtca in izbrani vidiki družinskega okolja. V okviru slednjega so bili pomembni izobrazba staršev, spodbujanje otrokovega spoznavnega razvoja in avtoritativnost; (5) kot osebnostno rizična profila sta se izkazala (a) nizka vestnost-odprtost, nesprejemljivost in ekstravertnost-čustvena stabilnost ter (b) nizka vestnost-odprtost, nizka ekstravertnost-čustvena nestabilnost in nizka nebesedna spoznavna sposobnost. V pomoč "praktikom" je poseben sklop, namenjen psihologom na področju razvojnopsihološkega, pa tudi klinično razvojnega svetovanja staršem, ter strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju. Delo hkrati nudi staršem, ki posegajo po intelektualno zahtevnejši literaturi, izčrpne in ključne podatke o delovanju različnih dejavnikov na otrokov razvoj. Nekaterim bodo podatki služili tudi pri odločanju o oblikah varstva za njihove otroke pred vstopom v šolo. Strokovnjakom, ki delajo s predšolskimi in šolskimi otroki, knjiga nudi nov vpogled v razvoj otrok, v delovanje varovalnih in dejavnikov tveganja v socialnem prilagajanju ter učni uspešnosti prvošolcev.