Ljubljana in izzivi sonaravnega razvoja

Ljubljana in izzivi sonaravnega razvoja

Avtor: Dušan Plut


Leto izida: 2007
Št. strani: 183 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 978-961-237-215-6

Redna cena: 29,23 €
Znižana cena: 10,00 €
Prelistaj

V knjigi so s pomočjo prilagojenega metodološkega modela Evropske agencije za okolje ovrednotene z vidika varstva okolja in narave ključne značilnosti prostorskega razvoja Ljubljane v obdobju 1990-2005. Ugotovitve podčrtujejo, da so zaradi omejenih samočistilnih zmogljivosti in prekomernega obremenjevanja okolja prisotni številni okoljski okoljski problemi, ki zmanjšujejo kakovost bivanja in predstavljajo pospešeno izčrpavanje omejenih naravnih virov. S pomočjo niza izbranih okoljskih kazalcev so bili okoljevarstveni ovrednoteni ključni prostorski načrti razvoja Mestne občine Ljubljana za obdobje do leta 2025. Okoljska analiza in primerjava s stanjem okolja v obdobju o letu 1990 kaže, da se naj bi obseg prekomerne onesnaženosti nekoliko povečal, intenzivnost ključnih okoljskih pritiskov pa zmanjšala. Med viri obremenjevanja bosta izstopala cestni promet in pritiski gospodinjstev. Kritično so okoljsko ovrednoteni tudi načrtovani razvojni projekti. V zaključku pa so navedeni predlogi za okolju prijaznejše, sonaravno načrtovanje prostorskega razvoja Ljubljane, ki mora izhajati iz omejenih samočistilnih zmogljivosti. Med sonaravnimi predlogi je v ospredju posodobitev javnega prometa (mestna in regionalna železnica), zaščita Ljubljanskega polja in Barja ter nujnost ohranjanja krakaste morfologije mesta.