Textgrammatik_2018_naslovka_FINAL.jpg

Textgrammatik - Textsemantik - Textstilistik: Ein textlinguistisches Repetitorium

Avtorji: Albrecht Greule, Stojan Bračič, Ulla Fix


Leto izida: 2018
Št. strani: 160 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 978-961-237-419-8
Zbirka: Učbeniki

Redna cena: 13,90 €
Prelistaj

Pričujoči besediloslovni učbenik so spisali trije avtorji: poleg Stojana Bračiča s Filozofske fakultete v Ljubljani še dva renomirana strokovnjaka za germanistično lingvistiko, in sicer prof. dr. Ulla Fix z Univerze v Leipzigu in prof. dr. Albrecht Greule z Univerze v Regensburgu. Avtorji so v priročniku obdelali tri glavna področja besediloslovja, besedilno slovnico, besedilno semantiko ter besedilno stilistiko. V besedilni slovnici (avtor Albrecht Greule) so prikazana sredstva morfo-sintaktične rekurence na besedilni ravnini (kohezija ob referenčni identiteti in brez nje, kontiguiteta, deiksa). Besedilnosemantični del učbenika (avtor Stojan Bračič) se posveča besednemu vrstnemu redu v nemščini ter členitvi po aktualnosti. Teorija je obdelana na kratkem besedilu B. Brechta. Prikazane so različne ravnine povezovanja besedilnih komponent v koherentno celoto (poleg skladenjske tudi komunikativna in semantična ravnina). Prikazan je tudi pojem besedilne izotopije in njenih dveh temeljnih različic (monosemantična in kompleksna izotopija). Besedilna stilistika (avtorica Ulla Fix) pa prinaša kratek pregled in več besedilnih analiz stilističnih sredstev kopičenja in izpuščanja, fonostilističnih sredstev ter stilističnega, arhitektonskega in kompozicijskega razvoja v besedilu. Vsi trije deli tudi enotno odpirajo posamezno tematiko s krajšim uvodom: "Was ist Textgrammatik?", "Was ist Textsemantik?", "Was ist Textstilistik?". Koncept pričujočega priročnika za študente germanistike je bil ta, da se na pregleden in razumljiv način prikaže bistvena poglavja zgoraj omenjenih delnih disciplin besediloslovja. V knjigi so nekatera težavnejša vprašanja (n.pr. deiksa, členitev po aktualnosti, konotativna potenca) prikazana na do še sprejemljive meje poenostavljen način. To je lahko tudi izhodišče za nadaljnje poglobljeno ukvarjanje s posameznimi vprašanji, pri čemer je lahko vodilo tudi izbor bibliografije na koncu knjige.

Druga, predelana in razširjena izdaja, 2. natis