Jezikovod

Jezikovod: Učbenik za izpopolnjevalce na tečajih slovenščine kot drugega/tujega jezika

Avtorja: Ina Ferbežar, Nataša Domadenik


Urednik:
Prevod:
Leto izida: 2005
Št. strani: 135 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 961-237-115-6
Zbirka: Učbeniki in priročniki za učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika

Redna cena: 27,00 €

Uvod v knjigo, ki jo predstavljamo, se začenja takole: »Zakaj je soprog v omari? Kako Štajerec pozdravi na Kitajskem? Katera reka v resnici teče skozi Ljubljano? Od kod piha veter? Ali ste (še) v fazi LAT? Kdo je Cankarju skuhal kavo? Kako se bomo jezike učili v genetsko spremenjeni prihodnosti? Je slovenski film stereotip ali avtsajder? In kaj je sploh jezikovod in kakšno je delo jezikovodarja? Ste jezikač ali jezikovodja? Če vas zanimajo odgovori na navedena vprašanja, ste izbrali pravo knjigo.« V resnici je Jezikovod predvsem prava knjiga za tuje govorce slovenščine na izpopolnjevalni ravni in njihove učitelje, saj je hkrati učbenik in delovni zvezek, v katerem so na 135 straneh zbrana besedila na različne teme in vaje za razumevanje teh besedil, poleg tega pa še vaje za govorjenje in pisanje ter utrjevanje slovnice. Učbeniku z duhovitimi ilustracijami Alenke Čuk je dodana zgoščenka (k vsaki enoti sodi vsaj en posnetek). Učbenik sestavlja devet enot in posebno poglavje Za jezikovodarje. Vsa besedila znotraj posamezne enote so vsebinsko povezana s temo, kar naj bi pripomoglo k učinkovitemu širjenju besednega zaklada znotraj posamezne teme. Obravnavane teme, in hkrati tudi naslovi posameznih enot, so: Učenje jezika, Stereotipi, Izseljevanje, Tudi to je slovenščina, Ekologija, Sodobne družine, Subkultura, Genetika, Slovenski film. Knjiga bo zaradi pestrosti tem, načina obravnave avtentičnih, zvrstno zelo različnih in zanimivih besedil ter tipološko raznolikih vaj ob njih zanimiva tudi kot priročnik za učitelje in profesorje slovenščine ali dopolnilno gradivo pri delu z dijaki in odraslimi.