Historični slogi v slovenski pripovedni prozi druge polovice 19. stoletja

Historični slogi v slovenski pripovedni prozi druge polovice 19. stoletja

Avtor: Tomaž Sajovic


Urednik:
Prevod:
Leto izida: 2004
Št. strani: 249 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 86-7207-159-X
Zbirka: Razprave FF

Redna cena: 16,06 €
Znižana cena: 1,00 €

Breda Pogorelec: S to monografijo je avtor dokazal širino teoretskih predstav jezikovnostilistične obravnave historizma, ki jih je izoblikoval na podlagi izhodiščne Heglove estetike in teorije, spoznanj umetnostnozgodovinske vede ter primerjav z dognanji slovenske literarne vede, jezikoslovja, jezikovnostilistične in literarnoteoretske literature. Z izbrano metodo je avtor opozoril tako na vlogo historizma (slogovni pojav) v besedilih obravnavanega obdobja kakor tudi na način njegovega razkroja oziroma preobrazbe v prozi Moderne in ga s tem pokazal kot vzporednico dogajanja v sočasni likovni umetnosti, posebej v arhitekturi.