The English Element in Contemporary Standard Slovene: Phonological, Morphological and Semantic Aspects

The English Element in Contemporary Standard Slovene: Phonological, Morphological and Semantic Aspects

Avtor: Eva Sicherl


Leto izida: 1999
Št. strani: 146 strani
Tip vezave: Mehka vezava
ISBN: 86-7207-114-X
Zbirka: Razprave FF

Redna cena: 4,51 €
Znižana cena: 2,00 €

Delo analizira angleške sposojenke v slovenskem jeziku z glasoslovnega, oblikoslovnega in pomenskega vidika. O nezaželenosti prvin angleškega jezika v slovenskem besedišču je bilo sicer prelitega že veliko črnila; v večini člankov in nekaterih knjigah s to tematiko so se avtorji največkrat zavzemali za zamenjavo anglizmov s slovenskimi besedami in predlagali domače ustreznice zanje. V tem delu pa so opisana osnovna načela, ki uravnavajo prevzemanje angleškega besednega materiala in njegovo prilagajanje slovenščini. Na osnovi 1800 anglizmov iz sodobnega slovenskega tiska so opisane spremembe, ki jih angleške besede doživljajo pri integraciji v slovenščino. Pri sposojanju pa pogosto ne gre le za zapolnjevanje leksikalnih praznin - na intenzivnost in obseg sposojanja pogosto vplivajo tudi družbeni, kulturni, politični, psihološki, prestižni idr. zunajjezikovni dejavniki, ki jih avtorica komentira ob posameznih zgledih.