Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cloovis/public_html/Connections/configFunkcije.php on line 11
Knjigarna Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Avtorji:""

Matjaž Babič


-
več

Profesor. 


-
več

Izdelki:""

Urednik: Matej Klemen, Mateja Lutar, Magda Lojk
2021
mehka vezava / 39 str.
ISBN:978-961-06-0538-6
-
Redna cena: 7,00 €
Prelistaj
Slovenščina po korakih je zbirka stopenjskih beril, v katerih najdemo zgodbe, ki so napisane ali prilagojene posebej za govorce slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Knjižice so označene po stopnjah jezikovnega znanja. Stopenjsko berilo, v katerem so zgodbe Desetnica, Povodni mož, Lepa Vida,...
-
Več
Avtor: Eva Tibenská
2021
mehka vezava / 356 str.
ISBN:978-961-06-0531-7
-
Redna cena: 27,90 €
Prelistaj
Visokošolski učbenik skladnje slovaškega jezika v razumljivi in jasni obliki v osmih poglavjih predstavlja predvsem vprašanja tradicionalne skladnje. Gre za 2. del Slovnice slovaškega jezika za govorce slovenskega, hrvaškega in srbskega jezika in je nadaljevanje 1. dela, posvečenega oblikoslovju...
-
Več
Urednik: Aleš Nagode, Nataša Cigoj Krstulović
2021
trda vezava / 602 str.
ISBN:978-961-06-0529-4
-
Redna cena: 29,90 €
Prelistaj
S tretjo knjigo se zgodovinska pripoved o glasbi na Slovenskem osredotoča na dolgo 19. stoletje. S tem zajema prelomni čas, v katerem so se temeljito preoblikovale osnove družbene ureditve in kulturnega življenja, ki sodoločajo tudi našo sedanjost. V obravnavanem času so filozofske ideje...
-
Več
Avtorja: Gregor Žvelc, Karmen Urška Modic
2021
mehka vezava / 177 str.
ISBN:978-961-06-0530-0
-
Redna cena: 16,90 €
Prelistaj
Monografija Raziskovanje v psihoterapiji in integracija psihoterapevtskih pri­stopov podaja pregled raziskovanja in integracije v psihoterapiji. Avtorja v monografiji obravnavata metode psihoterapevtskega raziskova­nja, raziskave učinkovitosti in izidov psihoterapije ter raziskave procesov...
-
Več
Avtor: Matjaž Barbo
2021
mehka vezava / 170 str.
ISBN:978-961-06-0523-2
-
Redna cena: 17,90 €
Prelistaj
Besedilo se loteva glasbe s treh glavnih zornih kotov, ki jih določajo tudi različni pristopi k njenemu razumevanju v zgodovini. Najprej se dotika vprašanja glasbe kot umetnosti čutnega. Posveča se torej glasbi, ki prek čutov, seveda najprej sluha, prodira v našo zavest, nagovarja naša občutja in...
-
Več
Urednik: Blaž Bajič, Ana Svetel, Veronika Zavratnik
2021
mehka vezava / 208 str.
ISBN:978-961-06-0525-6
-
Redna cena: 19,90 €
Prelistaj
V letu 2020 je na Solčavskem potekal prvi Etnološki tabor treh dolin 2020, ki so ga organizirali sodelavke in sodelavci Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani v sodelovanju in s podporo občine in lokalne skupnosti Solčava ob prijazni pomoči nekaterih...
-
Več
Urednik: Jožef Muhovič
2021
mehka vezava / 281 str.
ISBN:978-961-7128-05-5
-
Redna cena: 24,90 €
Prelistaj
Pred nami je enajst teoretskih prispevkov o raziskavah s področja umetnostne zgodovine, likovne teorije, estetike, umetnostne teorije, teorije in zgodovine oblikovanja, teorije in zgodovine konservatorstva-restavratorstva, scenske in vizualne umetnosti, ki so premišljeno razvrščeni v tri področja:...
-
Več
Slovenščina 1+ je komplet učnega gradiva, pripravljen z mislijo na mednarodne študente, ki se v prvem letu študija na Univerzi v Ljubljani udeležujejo lektorata slovenščine kot tujega jezika. Ker so ti študenti v velikem deležu iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Srbije ali Makedonije, so...
-
Več
Avtorji: Luka Repanšek, Vlasta Pacheiner Klander, et al.
2021
mehka vezava / 476 str.
ISBN:978-961-06-0520-1
-
Redna cena: 29,90 €
Prelistaj
V indološki seriji zbirke Studia Indogermanica Labacensia (SIGL) je pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete UL izšel učbenik sanskrtske in prakrtske književnosti z naslovom Razgledi po staroindijski književnosti: prevodi in interpretacije. Učbenik je zasnovan antološko in bralca v šestnajstih...
-
Več
Urednik: Ioana Jieanu, idr.
2021
trda vezava / 230 str.
ISBN:978-961-06-0480-8
-
Redna cena: 19,90 €
Prelistaj
Pričujočo monografijo je pripravil lektorat za romunski jezik in književnost, ki je s svojim delom začel leta 1978, z njo pa se želi pokloniti vsem, ki so neposredno povezani s promocijo romunskega jezika in kulture v slovenskem okolju: članom Oddelka za romanske jezike in književnosti Filozofske...
-
Več
Urednik: Eva Boštjančič, Katarina Babnik
2021
mehka vezava /
ISBN:978-961-06-0510-2
-
Redna cena: 29,90 €
Prelistaj
Bralec se ne bo le seznanil s pojavom, ampak bo pridobil tudi vpogled v to, kako ga raziskovati in kakšno je prostovoljstvo v Sloveniji v vsej svoji dinamiki in pojavnih oblikah, tudi z vidika udeleženih posameznikov – prostovoljcev. Spoznal bo, kdo so prostovoljci in zakaj, kaj v njihovem okolju...
-
Več
Urednik: Matic Kocijančič
2021
trda vezava / 184 str.
ISBN:978-961-06-0464-8
-
Redna cena: 19,90 €
Prelistaj
Slovenski kulturni prostor se je leta 2018 z velikim spoštovanjem, navdušenjem in široko podporo vodilnih institucij posvetil obeleževanju stote obletnice smrti Ivana Cankarja. V Ljubljani so na dan Cankarjeve smrti pisateljevo slavnostno leto strnili v Cankarjevem domu na mednarodnem simpoziju, ki...
-
Več
Avtor: Darja Kobal Grum
2021
mehka vezava / 232 str.
ISBN:978-961-06-0477-8
-
Redna cena: 19,90 €
Prelistaj
Pričujoča knjiga je znanstvena monografija, v kateri avtorica raziskuje čustva kot samostojni psihološki pojav ter v odnosu do motivacije in kognicije. Obsega 6 poglavij: Uvod, Znanstveni temelji čustev, Ocena situacije in čustveni možgani, Ocena ciljev in motivacijska vloga čustev, Ciljno...
-
Več
Avtor: Jernej Zupančič
2021
mehka vezava / 383 str.
ISBN:978-961-06-0499-0
-
Redna cena: 29,90 €
Prelistaj
Geografija Rusije in njenih vplivnih področij je po zasnovi regionalno-problemska monografija širokega geografskega območja večine nekdanjih držav Ruskega carstva in naslednice Sovjetske zveze, zdaj pa Rusije in držav, ki so na različne načine v njeni vplivni in interesni sferi. Po vsebini se...
-
Več
Avtor: Luka Komidar
2021
mehka vezava / 141 str.
ISBN:978-961-06-0484-6
-
Redna cena: 15,90 €
Prelistaj
Priročnik Opisna statistika v R-ju je primarno namenjen študentom dodiplomskega študija psihologije, a je lahko koristen vir za študente kateregakoli družboslovnega študijskega programa, ki ima v predmetniku statistične predmete. Namenjen je tudi tistim, ki že imajo določena statistična znanja in...
-
Več
Urednik: Svanibor Pettan
2021
mehka vezava / 282 str.
ISBN:978-961-06-0463-1
-
Redna cena: 24,90 €
Prelistaj
Pričujoča publikacija je zaključna študija štiriletnega temeljnega raziskoval­nega projekta z naslovom Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991. V projektu so se raziskovalci osredotočili na študij struktur in procesov (trans)kulturnih dinamik glasbenih praks...
-
Več
Avtor: Evald Koren
2021
trda vezava / 428 str.
ISBN:978-961-06-0471-6
-
Redna cena: 29,90 €
Prelistaj
V knjigi Od Antigone do Zolaja so prvič na enem mestu zbrani skupaj vsi doslej po revijah in zbornikih raztreseni prispevki dr. Evalda Korena, profesorja, ki je desetletja dajal pečat Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo ter zaznamoval generacije komparativistov. Trem tematsko...
-
Več
Urednik: Katja Mahnič, Barbara Pihler Ciglič
2021
trda vezava / 505 str.
ISBN:978-961-06-0455-6
-
Redna cena: 29,90 €
Prelistaj
Pričujoča publikacija prinaša prispevke udeleženk in udeležencev dveh izmed osrednjih dogodkov, ki jih je Filozofska fakulteta organizirala, da bi v letu 2019 obeležila stoletnico obstoja - ciklusa javnih predavanj Govori FF in znanstvenega simpozija Mesto in poslanstvo humanistike in družboslovja....
-
Več
Urednik: Matej Klemen, Mateja Lutar, Magda Lojk
2021
mehka vezava / 39 str.
ISBN:978-961-06-0473-0
-
Redna cena: 7,00 €
Prelistaj
Slovenščina po korakih je zbirka stopenjskih beril, v katerih najdemo zgodbe, ki so napisane ali prilagojene posebej za govorce slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Knjižice so označene po stopnjah jezikovnega znanja. Stopenjsko berilo, v katerem je zgodba o slovenskem junaku Martinu Krpanu,...
-
Več
Urednik: Jan Vrhovski, Jana S. Rošker
2021
mehka vezava / 261 str.
ISBN:978-961-06-0460-0
-
Redna cena: 19,90 €
Prelistaj
Antologija Obisk Bertranda Russlla na Kitajskem: zbrana besedila ob stoletnici medkulturnih dialogov o logiki in epistemologiji, izdana ob stoletnici Russllovega obiska na Kitajskem (1920-1921), nudi osredotočeno pripoved o recepciji Bertranda Russlla in njegove misli na Kitajskem. Izbor besedil se...
-
Več
Urednik: Melita Puklek Levpušček, Katja Depolli Steiner
2021
mehka vezava / 239 str.
ISBN:978-961-06-0468-6
-
Redna cena: 22,90 €
Prelistaj
Psihološka pismenost je pomembna vseživljenjska kompetenca, ki naj jo ljudje razvijajo v največji meri, saj bodo tako lažje uresničili osebne, profesionalne ter socialne potrebe in cilje. Psihološko pismen posameznik obvladuje psihološka znanja in spretnosti, ki jih potem neposredno udejanja v...
-
Več
Pričujoči zbornik, v katerega so vključeni prispevki članov in članic programske skupine Azijski jeziki in kulture, je nastal v okviru praznovanja petindvajsete obletnice ustanovitve Oddelka za azijske študije FF UL, na katerem deluje omenjena skupina. Ta oddelek torej v letu 2021 praznuje četrt...
-
Več
Urednik: Barbara Trnovec, Nataša Vampelj Suhadolnik, Maja Veselič
2021
mehka vezava / 67 str.
-
Redna cena: 0,00 €
Prelistaj
Barbara Trnovec, Pokrajinski muzej Celje; Nataša Vampelj Suhadolnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Maja Veselič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Mina Grčar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Klara Hrvatin, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Helena Motoh,...
-
Več
Avtor: Martina Ožbot
2021
mehka vezava / 136 str.
ISBN:978-961-06-0449-5
-
Redna cena: 12,90 €
Prelistaj
Monografija se ukvarja z vprašanji prevajanja in večjezičnosti, predvsem z opisnega, a hkrati tudi s teoretskega stališča. Izraz »večjezičnost« je razumljen tako, da se nanaša na situacije, kjer sobivata dva ali več jezikov, ki na različne načine stopajo v medsebojna razmerja. Delo obsega šest...
-
Več
Avtor: Darja Kerec
2021
mehka vezava / 101 str.
ISBN:978-961-06-0451-8
-
Redna cena: 11,90 €
Prelistaj
Pred napadom Nemčije na Jugoslavijo (6. april 1941) je bilo Prekmurje po trianonski pogodbi del Kraljevine SHS oz. Jugoslavije. Skupaj z Bačko, Baranjo, Banatom in Medžimurjem je pojmovno tvorilo entiteto, ki so jo Madžari poimenovali Južne pokrajine (Délvidék). Z začetkom vojne in diplomatskimi...
-
Več
Avtorja: Maja Vehar, Peter Mikša
2021
mehka vezava / 112 str.
ISBN:978-961-06-0450-1
-
Redna cena: 11,90 €
Prelistaj
Osrednja zgodba pričujoče knjige je druga svetovna vojna, ki predstavlja enega izmed najbolj kritičnih trenutkov slovenske zgodovine. Slovenci so bili razdeljeni med štiri okupacijske režime – nemškega, italijanskega, madžarskega in režim Neodvisne države Hrvaške. V vseh so se srečali z različnimi...
-
Več
Urednik: Bojan Balkovec
2021
mehka vezava / 259 str.
ISBN:978-961-06-0457-0
-
Redna cena: 19,90 €
Prelistaj
Ko so si Slovenijo med drugo svetovno vojno razdelili štirje okupatorji, je najbolj trpela Dolenjska. Ostale pokrajine so ostale večinoma nerazdeljene in del ozemlja istega okupatorja. Dolenjska pa je bila razdeljena med Nemce, Italijane in Neodvisno državo Hrvaško. Mejo so začrtali Nemci in jo...
-
Več
Urednik: Andrej Gaspari
2021
trda vezava / 351 str.
ISBN:978-961-95193-5-6
-
Redna cena: 38,00 €
Prelistaj
Monografija »Jekleni pozdravi iz zraka« je prvenstveno delo »letalske arheologije« in zgodovine druge svetovne vojne na Slovenskem. Nastala je kot rezultat uspešnega arheološkega izkopavanja ostankov ikoničnega britanskega lovca supermarine spitfire F Mk IX iz 73. skupine Kraljevih letalskih sil...
-
Več
Urednik: Jan Ciglenečki, Franci Zore, Nena Bobovnik
2021
mehka vezava / 235 str.
ISBN:978-961-06-0443-3
-
Redna cena: 19,90 €
Prelistaj
V tej knjigi, ki je nastala v sodelovanju z Inštitutom za študije meništva in kontemplativne znanosti, so zbrani pisni prispevki predavateljev iz cikla predavanj na temo egiptovskega puščavništva in meništva, ki ga je organiziral Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v...
-
Več
Urednik: Juš Škraban, Uršula Lipovec Čebron
2021
mehka vezava / 154 str.
ISBN:978-961-06-0444-0
-
Redna cena: 14,90 €
Prelistaj
Monografija je posvečena medkulturni mediaciji, ki jo lahko opredelimo kot posebno stroko, namenjeno premoščanju jezikovnih, kulturnih in drugih ovir v različnih javnih ustanovah, vključno z zdravstvenimi. Medkulturna mediacija se v Sloveniji uveljavlja predvsem v zdravstvenih ustanovah, ki so kot...
-
Več