Ponedeljek, 22. november 2021 ob 10:23
Slovenski knjižni sejm 2021 bo tudi tokrat izveden v spletni različici. Tudi Knjigarna FF se bo v bližnji prihodnosti posodobila, zato vam v danem trenutku nudimo možnost nakupa knjig s sejemskim popustom po treh poteh....
-
več
Obveščamo vas, da bo tretji sejem Knjige na recept potekal od 4. 10. do 9. 10. 2021, zopet na naslovu https://knjizni-sejem.zrc-sazu.si/. Novost je stojnica pred Azilom (v primeru dežja bodo mize bodisi v preddverju Atrija bodisi v knjigarni), kjer bodo imeli tudi prodajo v živo. ...
-
več
Petek, 28. maj 2021 ob 08:45
POSEBNA PONUDBA publikacij Znanstvene založbe FF v času Grošljevega simpozija, 31. 5. – 3. 6. 2021 ...
-
več
Sobota, 15. maj 2021 ob 20:51
V času spletnega sejma Liber.ac (18. - 20. 5.) velja ENOTEN 25 % POPUST na knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete. S popustom lahko kupite tako najnovejše izdaje kot tudi knjige, ki že imajo znižane cene.* ...
-
več
Nedelja, 21. februar 2021 ob 18:08
Študentke in študente vabimo, da se nam z naročili oglasite po e-pošti na naslov: knjigarna@ff.uni-lj.si . Po tej poti vam bomo lahko priznali 25 % študentski popust na publikacije znanstvene založbe FF* in odgovorili na vsa dodatna vprašanja v zvezi z ostalo študijsko literaturo. Prosimo vas, da...
-
več
Petek, 20. november 2020 ob 08:21
25 % – 50 % sejemski popust36. slovenski  knjižni sejem (23.–29. 11.) bo letos potekal v spletnem okolju pod geslom Narazen, a vendar  skupaj!. Knjig tokrat ne bomo v torbah in vrečkah nosili domov in vzdihovali pod težkimi bremeni, temveč bomo nestrpno čakali, da nam jih lepo zavite in...
-
več
Vabilo na predstavitev monografije 
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani – 80 let...
-
več

V času sejma Liber.ac (18. - 24. 5.) lahko knjige Znanstvene založbe FF kupite s 25 % popustom. V primeru, da knjiga na knjižnem trgu še ni prisotna šest mesecev, vam bomo zanjo priznali 20 % sejemski popust*. Informacijo lahko preverite na spletni strani Javne agencije za knjigo...
-
več
V tednu, ko obeležujemo Svetovni dan knjige (23. 4.) in se na mestnih ulicah običajno odvijajo Slovenski dnevi knjige, se letošnjemu knjižnemu vrvežu pridružujemo po spletu in vam NA NAŠI STOJNICI PONUJAMO 20 NASLOVOV IZ NABORA ZNANSTVENE ZALOŽBE FF PO POLOVIČNI CENI. Opise...
-
več
Četrtek, 05. marec 2020 ob 12:50
V ponedeljek, 9 marca, imamo v naši knjigarni spet posebno ponudbo knjig po 5,00 EUR. Poimenovali smo jo 8 knjig za 8. marec:
- J. Podreka, Bila si tisto, kar je molčalo : Intimnopartnerski umori žensk v Sloveniji
- C. Patman, Spolna pogodba
- L. Hunt, Iznajdevanje človekovih pravic
-...
-
več
DOGODEK JE ODPOVEDAN in prestavljen na kasnejši datum, o katerem vas bomo obvestili tudi na tej spletni strani.Dogodek je namenjen skupni predstavitvi dveh publikacij, ene s področja zgodovine in filozofije razsvetljenstva Olympe de Gouges, Pravice ženske: deklaracija o pravicah ženske in...
-
več
'Svoboda, ki je osvojitev in ne dar, zahteva nenehno iskanje. Nenehno iskanje tistega, ki se bori za svobodo, ker te svobode nima. Svoboda ni ideal zunaj ljudi, od katerega bi se lahko distancirali. Svoboda ni ideja, ki bi jo lahko spremenili v mit. Svoboda je nepogrešljiv pogoj za iskanje,...
-
več
Knjiga Sarah Bakewell, V kavarni eksistencialistov (založba Modrijan) z naslovom vabi v kavarno Flore v Parizu, eno od najznamenitejših središč, v katerih so se zlasti v tridesetih in štiridesetih letih prejšnjega stoletja srečevali avtorji, umetniki vseh vrst, pesniki in pisatelji – skratka,...
-
več
Tone Smolej (ur.), Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov na dunajski Filozofski fakulteti (1872–1918) / (Znanstvena založba FF) Monografija izhaja v letu, ko ljubljanska univerza praznuje sto let. Med dunajskimi doktorandi so tudi pripadniki prve generacije njenih profesorjev. Prav...
-
več
Philippe Descola, Onstran narave in kulture (Studia humanitatis; prev. Suzana Koncut)    Obsežno delo socialnega antropologa je v marsikaterem pogledu prelomno ne le za antropologijo, temveč za mišljenje o kulturi in naravi sploh. Descola se ne zadovolji z zavrnitvijo univerzalnosti...
-
več
Božidar Jezernik, Ingrid Slavec Gradišnik (ur.), Močni, modri in dobri. Junaki v slovenski folklori (Znanstvena založba FF)   V antropologiji, etnologiji in folkloristiki so bili od njihovih disciplinarnih začetkov v ospredju drugačni junaki, drugačni po tem, da so se pogosto rojevali...
-
več
Češka pisateljica Alexandra Berková (1949–2008) je pri svojem delu uporabljala ustvarjalne postopke, ki znatno odpirajo prostor za bralca in njegovo imaginacijo. Temeljno gonilo njene pripovedi namreč ni več snov, temveč jezik – beseda, njena večpomenskost, zvočnost in možnosti kombiniranja besed....
-
več
Prvi slovenski roman v dnevniški obliki, Beatin dnevnik (1887), je napisala dvojezična avtorica, Luiza Pesjak. Delo je bilo v literarni zgodovini desetletja bolj kot ne spregledano in označeno kot ženska sentimentalna literatura. Da je vendarle precej kompleksnejše, je v spremnem besedilu k...
-
več
Ferdinand de Saussure, Splošno jezikoslovje (Studia humanitatis, prevedla: Saša Jerele)  Tokratna Besedna postaja gosti oba urednika in pisca spremnih študij k novemu slovenskemu prevodu Saussurjevega Splošnega jezikoslovja (1916). Saussurjeva knjiga je ključen jezikoslovni tekst, ki je...
-
več
Ponedeljek, 30. 9. 2019, 18.00
STO LET, TISOČE SPOMINOV
Ob izidu Slavnostnega zbornika se bomo ozrli na preteklih 100 let Filozofske fakultete, ene od petih ustanovnih članic Univerze v Ljubljani, ki ima eminentno izobraževalno in kulturno vlogo v družbi. Sodelujejo: dr. Kajetan Gantar, ddr....
-
več
»Če zaprem oči, če močno zamižim, mogoče celo zaspim, torej če takšna tema traja dalj časa, še vedno mislim, da ko bom odprl oči, bo vse drugače, marsikaj se bo spremenilo, ne bo več nikakršnega strahu, niti ne tesnobnosti ne raznovrstne žalosti, v grlu in prsih nobene zamolkle teže bojazni in...
-
več
Vsem naj bom neznan (Založba Goga)
Srečko Kosovel (Izbor, urejanje in spremna beseda: dr. Miklavž Komelj) Čeprav je od Kosovelove smrti minilo že skoraj 100 let, ni pretirano reči, da nam njegovo delo ob vsaki novi knjižni izdaji ostaja v veliki meri neznano. Pomembno etapo preučevanja...
-
več
Vabimo vas na predstavitev zbornika Večjezično zdravje: komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki, ki sta ga uredili Nike K. Pokorn in Uršula Lipovec Čebron. Knjiga je izšla v zbirki Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje Znanstvene založbe FF....
-
več
Pogovor ob predstavitvi knjige Louisa Adamiča Iz mnogih dežel (Založba Sophia, 2018) in monografske številke revije Borec ob 120. obletnici Adamičevega rojstva Strpnost ni dovolj.
Iz mnogih dežel je uvodna, dokumentarna knjiga o položaju in vlogi migrantov v ZDA v Adamičevi znameniti zbirki...
-
več
Gre za potoroman iz serije »Strogo zaupno z Brankom«, ki prinaša humorna, a esejistično poglobljena razmišljanja o deželah, po katerih avtor popotuje, hkrati pa o temeljnih vprašanjih človeka in njegove nravi. Njegovo pisanje sodi v polliterarni žanr potopisov, ki bi ga lahko okvalificirali kot...
-
več
Roman Kuhar, (ur.), Identitete na presečišču kriz (Znanstvena založba FF, Razprave FF)
 
Monografija se ukvarja z identitetami v slovenskem prostoru v času aktualnih prelomov in turbolenc. Prvi del monografije naslavlja večinske identitete; najprej evropsko identiteto v času vzpona...
-
več
Otrokovo pripovedovanje zgodbe je naravna pot njegovega izražanja misli in čustev ter razumevanja zapletenih socialnih odnosov, hkrati pa je pripovedovanje zgodbe tudi način, kako otrok misli oblikuje v pripovedno strukturo. Zgodbe otrok se z razvojem spreminjajo, so vse bolj zapletene na ravni...
-
več
Mojca Nidorfer Šiškovič, Mateja Lutar (ur.), Antologija literature Ivana Cankarja s prevodi v tuje jezike (Znanstvena založba FF) Od 3. do 9. decembra 2018 se na več kot 50 univerzah po svetu odvijajo Svetovni dnevi Ivana Cankarja. Številne dogodke bodo učitelji in sodelavci programa Slovenščina na...
-
več
Na Besedni postaji bomo predstavili knjigo Znanstvene založbe FF 
Maja Zupančič in Melita Puklek Levpušček (ur.), Prehod v odraslost: sodobni trendi in raziskave 

Avtorice monografije Prehod v odraslost: sodobni trendi in raziskave bodo predstavile in skupaj z...
-
več
V zadnjih letih se vzpostavljajo novi poslovni modeli, ki poskušajo nadomestiti izpad dohodkov zaradi zmanjšanega poplačila na trgu, spremeni pa se tudi ekonomija pozornosti – z dela se seli na avtorja. Izdati in obstati premišlja spremenjene odnose v povečani proizvodnji in zmanjšani uporabi...
-
več
Konfucijanstvo je svetovno znan pojem, ki označuje sistem mišljenja, ki je dolga stoletja predstavljal temelj socialne in politične etike, državne doktrine in sistema vrednot tradicionalne Kitajske. Svoj evropski naziv je dobil po Konfuciju (551–479 pr. n. št.). To je latinska inačica imena Kong...
-
več
Jacques Le Rider (1954) je francoski germanist in zgodovinar, kar je komaj dopustna oznaka za izjemnega poznavalca (filološkega in zgodovinskega) 19. in 20. stoletja srednje Evrope, zlasti avstroogrskega obdobja in prostora oziroma cele germanske civilizacije. Avtorjev širok pogled in razgled s...
-
več
Na Besedni postaji bomo predstavili knjigo Johna Felstinerja, Paul Celan: pesnik, preživelec, Jud (LUD Literatura)  Kot kaže že naslov knjige, bo govor tako o pesnikovi posebni, tragični življenjski izkušnji kot izjemno zahtevni, vendar tudi nadvse navdihujoči poeziji, ki še dandanes...
-
več
McKenzie Wark v knjigi Molekularno rdeče kritični teoriji v dobi antropocena, če naj ta ne (p)ostane hipokritična, predlaga sedem obratov: od buržoaznega k proletarskemu, od visoke teorije k nizki, od shizme k sistemu, od molarnega k molekularnemu, od človeškega k nehumanemu, od nadzidave k bazi,...
-
več
Valentin Kalan, Hypokrisis. Fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del (Znanstvena založba Filozofske fakultete)  Delo Valentina Kalana se sooča z dejstvom, da Aristotelova filozofija – ne brez razloga – deluje šolsko, sholastično, včasih za samoumevno in zatorej pogosto tudi...
-
več
Teden Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v knjigarni Konzorcij s prodajno razstavo knjig Znanstvene založbe Filozofske fakultete Ponedeljek, 24. septembra 2018, ob 18. uri
Nazaj h koreninam FF: Izbrani spisi Milana Grošlja Od kod prihaja danes tako vsakdanja beseda norma? Kakšne razlike...
-
več
Z Rožančevim nagrajencem dr. Miho Pintaričem se bo o tem in onem pogovarjal njegov stanovski kolega dr. Primož Vitez. Povod za dogodek sta Pintaričevi dve knjigi: Dvojni presledek (Studia humanitatis) in Slovenia: Wander to a Wonder (Beletrina). 
več

Dino Campana, pesnik, ki je ustvarjal na začetku dvajsetega stoletja, velja za enega najvažnejših, najbolj samosvojih pa tudi najbolj enigmatičnih italijanskih literatov. Njegovo poglavitno delo so Orfični spevi (Canti orfici), v katerem nam z vulkansko jezikovno energijo razgrinja svetove, ki...
-
več
Vabljeni na pogovor dr. Ine Ferbežar z dr. Markom Stabejem o njegovi knjigi Naj gre za jezik (založba Ocean, 2017)Dr. Marko Stabej:...
-
več
Sarival Sosič, Starec in jaz
(Založba Litera, zbirka Piramida)
Dvom, negotovost, učenje, strast, vztrajanje, ljubezen … Vse to in še kaj se zlije v spevno pripoved romana Sarivala Sosiča Starec in jaz, v katerem prvoosebni pripovedovalec konec najbolj občutljivega obdobja –mladosti –,...
-
več
Minoli Salgado, Malo prahu na očeh
(Založba KUD Police Dubove, 2017)
 
Z britansko pisateljico in znanstvenico Minoli Salgado bomo ob prebiranju odlomkov iz romana Malo prahu na očeh (prev. Ana Jasmina Oseban), v katerem obravnava šrilanško državljansko vojno in katastrofalni...
-
več
Vabljeni na predstavitev nove knjige Od klasične sociologije k mednarodni historični sociologiji: izvori in narava modernosti sociologa Tiborja Rutarja. V pogovoru o knjigi se bosta avtorju pridružila prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat in doktorski študent sociologije Žiga Horvat (FF LJ).

V...
-
več
Na Besedni postaji bomo predstavili knjigo Theodorja W. Adorna, Uvod v sociologijo (Založba Sophia)
 
Uvod v sociologijo zajema zadnja predavanja Theodorja W. Adorna, edini cikel, katerega tonski posnetki so bili popolni in je bilo tako mogoče oblikovati samostojno knjigo. Ta je...
-
več
Petek, 08. december 2017 ob 04:45
Novoletni kompleti knjig Znanstvene založbe FF (3 knjige) od 8 do 15 eur / do 21. decembra 2017. Vabljeni v Knjigarno FF.
Komplete lahko naročite tudi po e-pošti: knjigarna@ff.uni-lj.si (stroški pošiljanja znašajo 3,40 eur).

I.
J. Kalin, idr., Poklicni razvoj učiteljev
M. Puklek...
-
več
Na Besedni postaji bomo gostili pisatelja Kazimirja Kolarja in njegovo knjigo Glas noči (Založba Litera, zbirka Piramida)
 
Kolarjev inovativen romaneskni prvenec Glas noči je razdeljen na štiri podobe in napreduje iz sedanjosti v preteklost. Vsaka podoba ima svoj stil...
-
več
Jasna Podreka, Bila si tisto, kar je molčalo. Intimnopartnerski umori žensk v Sloveniji (Znanstvena založba FF) Monografija prinaša podroben vpogled v značilnosti intimnopartnerskih umorov žensk v Sloveniji. Vsebina je zasnovana na teoretskem razumevanju nasilja na splošno ter specifično...
-
več
Ellen Meiksins Wood, Od državljanov do gospode. Socialna zgodovina zahodne politične misli od antike do srednjega veka
(Založba Sophia, 2017) Ellen Meiksins Wood (1942–2016) je bila ena najvidnejših in najpomembnejših sodobnih političnih teoretičark na področju marksizma ter vplivna in...
-
več
Knjiga z dragocenim slikovnim gradivom Grafiti v Ljubljani. Grafitarji, zgodovina, mesto avtorice Helene Konda predstavlja zgodovino grafitov v Ljubljani skozi obdobja, ko so grafiti pomembno vplivali na razvoj družbe in umetnosti. Ključna obdobja so predstavljena skozi napisne akcije OF, pankovske...
-
več
Izzivi in ovire pri zaposlovanju ranljivih skupinZaposlovati predstavnike ranljivih skupin je velik izziv in obenem tudi priložnost. Navadno pa se ustavi že na začetku, ko nekoga ne želimo zaposliti, ker nas je strah. Strah nas je nečesa neopisljivega, predvsem pa nepoznavanja lastnosti...
-
več
O državnih praznikihPolitični prazniki in rituali govorijo o skupnosti, usmerjajo in nadzorujejo njihovo upravno, gospodarsko, versko in nasploh vsakdanje življenje. Državni prazniki ne izključujejo verskih praznikov, izključujejo pa versko nestrpnost. Prazniki nas (pri)zadevajo. Kaj mislimo o...
-
več
Izabela Morska, (Ne)možatost v poljski literaturi Izabela Morska (Filipiak), ena najvidnejših poljskih literarnih ustvarjalk, intelektualk in strokovnjakinj za družbenospolske študije, se bo s prevajalko Tatjano Jamnik pogovarjala o (ne)možatosti v poljski literaturi na primeru podobe lovca....
-
več
Alojzija Zupan Sosič, Teorija pripovedi (založba Litera, 2017)
 
Vsi radi pripovedujemo, poslušamo, gledamo ali beremo različne pripovedi. Da bi jih lažje brali, razumeli in razlagali, lahko pa tudi pripovedovali in pisali,  bo poskrbela znanstvena monografija Teorija...
-
več
Na Besedni postaji najavljamo dogodek Tekla bo kri – (ne)smiselnost upodabljanja nasilja v fantazijskih romanih Kot je sedaj že tradicija, se bosta Sergej Hvala – Sneti in Jure Preglau ponovno srečala na pogovoru o fantazijski literaturi. Tokrat se jima bo v razglabljanju pridružila prevajalka Kaja...
-
več
Ponedeljek, 25. 9. 2017, ob 18. uri
SAMOPODOBA V DIFERENCIALNI PSIHOLOGIJI
Predstava o sebi je nekaj, kar nas bega vse življenje. Samopodoba je ključnega pomena za naš osebnostni in poklicni razvoj, za naše vstopanje v medosebne odnose, partnerstvo in še in še. O vlogi tega pojava in...
-
več
Zmago Šmitek, Mandale – tajni vrtovi razsvetljenja  (Beletrina, 2016) ...
-
več
“Če v Zemljevidih domotožja prevladuje poetizacija različnih krajev ter njihove čustvene in simbolne globine, in če v Času očetov prevladuje mitologizacija spomina na junake in antijunake, predvsem prednike, sorodnike, družinske in osebne prijatelje, je za Bivališča duš značilna zgodbotvorna...
-
več
Gorazd Kocijančič, O nekaterih drugih: štirje eseji o preobilju - O Živalih - O sanjah - O ekscesu jezika - O mračnem niču (Beletrina, 2016) Knjiga O nekaterih drugih je nenavadna knjiga. Prek štirih topik –  sanje, žival, jezik nič – zasnavlja filozofijo onkraj delitev na realizem in...
-
več
Rok Svetlič, Prenašati bit sveta  (Slovenska matica, 2015)
 
»Gre za delo s področja klasične ontologije, v katerem se srečujeta dva ključna misleca filozofske tradicije, G. W. F. Hegel in M. Heidegger. Problemsko razprava sodi na področje, ki ga tematizirata Heglovi deli Fenomenologija duha...
-
več
Ičo Vidmar, Nova muzika v New Yorku. Neodvisni glasbeniki in pravica do mesta (Studia humanitatis, 2017)

Pri založbi Studia humanitatis je pravkar izšla izvirna razprava iz sociologije kulture, delo priznanega slovenskega raziskovalca popularnih godb, dr. Iča Vidmarja. V njem analizira...
-
več
Prostor in njegovo proizvajanje redko razumemo kot polje družbenih bojev. A proizvedeni prostor ni nič drugega kot zamrznjena dominacija, ki ohranja moč preteklih zmag in porazov nad sedanjostjo in prihodnostjo. Prostor določa načine prihodnje rabe in kot duh preteklosti preganja prakse drugačnih...
-
več
Na Besedni postaji bomo predstavili knjigo prof. dr. Lilijane Burcar, Restavracija kapitalizma: repatriarhalizacija družbe (Založba Sophia, 2015)...
-
več
Na predvečer sv. Patrika, ki ga Irci (in tudi drugi) proslavljajo po celem svetu, bomo v avli FF priredili literarno-glasbeni večer. S prevajalcema Tino Mahkota in Jakom Andrejem Vojevcem se bo o knjigah avtorice irskih korenin, Siobhan Dowd, pogovarjal Jure Preglau. Barjanski otrok, Čisti krik,...
-
več
Jerica Snoj, idr., Sinonimni slovar slovenskega jezika
(Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016) Sinonimni slovar slovenskega jezika ali SSSJ je zadnji v vrsti temeljnih jezikovnih priročnikov, ki smo ga Slovenci čakali dolga leta. Kaj nam prinaša, kako je nastajal, komu je namenjen - o vsem tem bo na...
-
več
Sodobne družbe so vse bolj večjezikovne in večkulturne. Za zagotavljanje uspešne komunikacije in integracije migrantov v tujejezična okolja pa države sistematično urejajo področje tolmačenja v javnem sektorju. Ko tujci pri komunikaciji v slovenščini potrebujejo pomoč tolmača – pri zdravniku, na...
-
več
Peter Rezman, Tekoči trak in poetika avtorjeve pripovedi   Kako lahko jama zaide, je pisatelj, pesnik in dramatik Peter Rezman predstavil že v svojem romanu Zahod jame. V romanu Tekoči trak, pa ta zahod rudnika obarva še s temnejšimi barvami, ki se imenujejo nečednosti, podtikanja, izkoriščanja,...
-
več
O ustvarjalnosti in literarnih svetovih slovitega poljskega pisatelja znanstvenofantastične literature, vizionarja in misleca Stanisława Lema se bodo pogovarjali prevajalci zadnjih treh knjižnih prevodov v slovenščino – Solaris (KUD Police Dubove, 2010), Kiberiada (Mohorjeva družba, 2014) in...
-
več
Carole Pateman, Spolna pogodba   
(Znanstvena založba FF, 2016)
 ...
-
več
Torek, 15. november 2016 ob 09:33
Scipio Slataper, Moj kras – Il mio Carso  
(Bejt, zbirka Classici, 2015) / Modra soba/V. nadstropje na FF
 
Tokrat se bomo na Besedni postaji pogovarjali o znamenitem delu italijanske tržaške književnosti, ki je med drugim pomenljivo tudi zaradi avtorjevega ukvarjanja s...
-
več
Ponedeljek, 14. november 2016 ob 13:02
Na Besedni postaji v iskanju fantazijskih svetov:
Patrick Rothfuss, George R. R. Martin, J. R. R. Tolkien, Terry Pratchett 
 
Niz pogovorov o fantazijski literaturi (in vsem ostalem) se bo tokrat nadaljeval z »iskanjem« fantazijskih svetov. Nekateri avtorji svoja obsežna...
-
več
Ana Cergol Paradiž, Evgenika na Slovenskem
(Založba Sophia, 2015)
 
Monografija obravnava zgodovino »slovenskega primera« evgenike, vede o metodah za doseganje »dobrega« potomstva, ki je v nekaterih državah motivirala uvedbo prisilnih sterilizacij t. i. »manjvrednih« ljudi. S prikazom...
-
več
Na Besedni postaji v torek, 18. oktobra, ob 17.00 uri (Modra soba/V. nad. na Filozofski fakulteti) Narlan Matos, Pesem o vetru in mojem življenju (Center za slovensko književnost, 2015) Matosovo poezijo na eni strani zaznamuje tropikalizem in latinsko-ameriška modernistična tradicija, a je njegovo...
-
več
Intimno, roman pisateljice Gabriele Babnik, prepleta zgodbe ljudi iz različnih krajev, z različno preteklostjo, jezikom in barvo kože, ki jih žene skupna želja; želja po svobodi in možnosti lastnega odločanja. Avtorica nam odstira zgodbe parov, ki jim lastni zidovi onemogočajo, da bi obranili svojo...
-
več
Boštjan Videmšek, Na begu. Moderni eksodus (2005–2016): z begunci in migranti na poti proti obljubljenim deželam (UMco, 2016)
 
Avtorja bomo vprašali o tem, kaj ga žene, da vstopa v prostore množične tragedije, vojne, nevarnosti in trpljenja. Če pride kdaj zadoščenje za novinarja njegovega...
-
več
V katerih značajskih lastnostih so videli stari Grki in Rimljani usodne hibe in kako gledamo nanje dandanes? Na to vprašanje bo iskala odgovor urednica in prevajalka dr. Maja Sunčič v pogovoru z dr. Nado Grošelj o dveh antičnih življenjepisih: o orisu Rimljana Antonija – Kleopatrinega ljubimca – in...
-
več
Na Besedni postaji bo tokrat naš gost doktor literarnih ved in akademski glasbenik - klarinetist, ki se ukvarja s sociologijo literature, Gašper Troha, ki je pred kratkim izdal knjigo Ujetniki svobode: Slovenska dramatika in družba med letoma 1943 in 1990
(Založba Aristej, Akademija za...
-
več
Na Besedni postaji 
Diogen Laertski, Življenja in misli znamenitih filozofov
(Beletrina, 2015: prev: Živa Borak, Gregor Pobežin, Matej Hriberšek)
 
Delo Življenja in misli znamenitih filozofov Diogena Laertskega izhaja iz bogate tradicije del, ki so predstavljala zgodovino antične...
-
več
Na Besedni postaji
 
v ponedeljek, 29. februarja, ob 17.00. uri (Modra soba/V. nad. na Filozofski fakulteti)
 
Jože Vogrinc, Pojmovne prikazni. Rešeto humanistike (Studia humanitatis, 2015)
 
»Pojmovne prikazni sem napisal kot uporabnik jezika, kot bralec. Gesla se...
-
več
Boris A. Novak, Vrata nepovrata, 2. del: Čas očetov (Založba Goga, 2015) Na tokratni Besedni postaji bo naš gost pesnik, literarni teoretik in verzolog ter redni profesor na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Boris A. Novak – avtor družinskega in hkrati občeslovenskega...
-
več
Na Besedni postaji bomo govorili o pravkar prevedenem najstarejšem ruskem letopisu Pripovedi o minulih letih (Znanstvena založba FF, 2015)

Pogovarjali se bomo z urednikom knjige doc. dr. Blažem Podlesnikom, prevajalcem Aljažem Glaserjem in avtorjem spremne besede Simonom Malmenvallom.
...
-
več
Rudi Rizman, Odprte sociološke agende - globalizacija, demokracija in intelektualci (Znanstvena založba FF, Razprave FF, 2015)....
-
več
Cankarjev dom in Znanstvena založba FF napovedujeta naslednjo Filodebato
Kranjski deželni muzej Rudolfinum – prva profesionalna znanstvena institucija v Ljubljani - Red. prof. dr. Božidar Jezernik...
-
več
Na današnji Filodebati v CD (ob 19. uri) bo red. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat predstavila svojo knjigo Zamišljena mati: spol in nacionalizem v kulturi 20. stoletja (Znanstvena založba FF, Razprave FF). Knjigo lahko kupite v naši knjigarni.

Prijazno vabljeni!
...
-
več
Na Besedni postaji bomo tokrat govorili o knjigi, ki jo je uredila Milica Antić Gaber, Zahtevna razmerja: spol, strukturne ovire in priložnosti (Znanstvena založba FF, Razprave FF, 2015).Z avtoricami in avtorji knjige ter gostjama, nekdanjo političarko Viko Potočnik, mag. sociologije, in urednico...
-
več
Na Besedni postaji...
-
več
Na Besedni postaji bomo tokrat govorili o knjigi, ki jo je uredil
 
Brane Mozetič, Grmade, parade in molk (Škuc, 2014)
 ...
-
več
Vabljeni na ciklus Filodebate, ki smo ga pripravili v sodelovanju s Cankarjevim domom. 
Tokrat bo o svoji knjigi Čas (brez)alternative: sociološke in politološke refleksije (ZZ FF, FDV UL) spregovoril red prof. ddr. Rudi Rizman. 
...
-
več
Pogovor o knjigi Božidarja Jezernika, Mesto brez spomina (Modrijan, 2015)  »Verjetno ni mesta na svetu, kjer bi bila doba spomenikov tako kratka kot v Ljubljani,« v svoji knjigi z naslovom Mesto brez spomina: Javni spomeniki v Ljubljani zapiše Božidar Jezernik. S čimer pa med drugim pokaže, kako so...
-
več
Iskanje (ne)realnosti

Literarni večer s poljskim pisateljem Jerzyjem Franczakom

Z Jerzyjem Franczakom, enim najvidnejših poljskih avtorjev in literarnih znanstvenikov, rojenih v sedemdesetih letih 20. stoletja,
...
-
več
Kdaj zlo vnaprej prepoznamo oziroma kdaj ga zaslutimo? So to značilnosti posameznih ljudi, ki nam vzbudijo sum, slutnjo? Je to njihov zunanji videz, njihovo vedenje? Je to njihova preteklost? Je to večna uganka, ker je zlo prepogosto prikrito in nespoznavno? So njegovi nosilci prijazni, celo...
-
več
Vabljeni na Okroglo mizo o položaju mladih ob vstopu na trg dela, ki jo v sklopu predavanj Študentske arene 2015 organizirata SNG Drama Ljubljana in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. S to problematiko bomo povezali novo uprizoritev na velikem odru Drame, Evropo Vinka Moderndorferja v...
-
več
Temi pogovora na tokratni Besedni postaji bosta prevajanje poezije iz slovenščine v španščino ter stanje in status poezije v špansko govorečih deželah. Sodelovali bodo uveljavljena prevajalca slovenske književnosti v španščino Pablo Juan Fajdiga in dr. Barbara Pregelj, prevajalka in poznavalka...
-
več
Vabimo vas na teden Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v knjigarni Konzorcij s prodajno razstavo knjig Znanstvene založbe FF.
Osrednja prireditev:...
-
več
Ponedeljek, 31. avgust 2015 ob 13:59
V torek, 29. septembra, ob 18. uri vas vabimo na grad Bogenšperk, kjer bo predstavitev knjige dr.Tineta Germa, Smrt kraljuje povsod in bela Smrt triumfira: Valvasorjevo Prizorišče človeške smrti v evropskem kontekstu (Znanstvena založba FF, Razprave FF)

-
več
Pogovor o knjigi: Lucija Čok, Srečko in Peter. Esej o prijateljstvu med Petrom Martincem in Srečkom Kosovelom (Kulturno društvo »Peter Martinc«, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014)...
-
več
Sreda, 08. april 2015 ob 08:46
Strategije prevajanja špehov

Pogovor s prevajalci fantazijskih del ob izidu knjige Patricka Rothfussa, Ime vetra (Mladinska knjiga, 2015)....
-
več
Knjiga dr. Alojza Cindriča, Od imatrikulacije do promocije: doktorandi profesorja Franceta Vebra na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v luči arhivskega gradiva 1919-1945 je izšla v novoustanovljeni knjižni zbirki Historia Facultatis, s katero Filozofska fakulteta...
-
več
Susan Smith Nash, Naključne misli (KUD Sodobnost International, 2015)   ...
-
več
Jože Urbanija, Antonija, ostani v Komposteli! (Celjska Mohorjeva družba, 2014)   ...
-
več
Pogovor si lahko ogledat tukaj ...
-
več
Boris A. Novak, Vrata nepovrata. Zemljevidi domotožja, Epos, 1. knjiga (Literarna zbirka Goga, 2014)   
...
-
več
Z avtorico se bomo pogovarjali o njeni odmevni »trilogiji o srednjeevropskem 20. stoletju« – romanih Jaz pa vprašam, kdo to tolče, Denar od Hitlerja in Kobold (ki so v slovenščini izšli pri založbah Modrijan in KUD Police Dubove) – ter njeni najnovejši knjigi Prispevek k zgodovini radosti...
-
več
Da je šestdesetletna zgodovina še vedno aktualna in sveža, poskrbi sinkretičnost vojnega, družinskega, kronikalnega, ljubezenskega in avtobiografskega romana, v katerem je meja med osebnim in kolektivnim večkrat (tudi nasilno) zabrisana. Čeprav je hči, ena izmed treh glavnih oseb  v romanu, pogosto...
-
več
S patrom Karlom Gržanom se bo o njegovi knjigi Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih? pogovarjala Tjaša Koprivec.  (Tokratno Besedno postajo smo pripravili v sodelovanju z Založbo Sanje www.sanje.si , kjer je knjiga izšla)...
-
več
Na Besedni postaji bomo predstavili liber amicorum ali slavnostni zbornik ob 80-letnici zaslužne profesorice Helge Glušič in akademika Matjaža Kmecla, ki je izšel kot dvojna številka revije Jezik in slovstvo (št. 2–3, 2014). Zanj je napisalo razpravne in spominske članke trideset njunih kolegov,...
-
več
S spremnim besedilom Mirana Hladnika: Začetki slovenskega feljtonskega romana (Znanstvena založba FF, Alma Mater Europaea – ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2014)
Prelistaj tukaj.
...
-
več
Branka Kalenić Ramšak, Jasmina Markič, Barbara Pihler, Maja Šabec 
Hispanistična razpotja: Rojas, Cervantes, Machado, García Márquez (Znanstvena založba FF, Razprave FF, 2013)...
-
več
Marko Polič (ur.), Ljudje in jedrska energija: od navdušenja do stigme (Znanstvena založba FF, Razprave FF, 2013)
Koliko varno je dovolj varno in kdo o tem odloča?...
-
več
Tadej Brate, Zgodovina slovenskih železnic na razglednicah (Celjska in Celovška Mohorjeva družba, 2013)Koonservatorski svetnik Tadej Brate, magister industrijske arheologije, mednarodno uveljavljen strokovnjak za varstvo tehniške dediščine je tudi navdušen raziskovalec zgodovine tirnega prometa....
-
več
Kdo je bil Willy Brandt? Karizmatični zahodnonemški kancler, ki je s svojo »novo vzhodno politiko« tlakoval pot združitvi Nemčije in s tem zaznamoval nemško sodobno zgodovino, Nobelov nagrajenec za mir za leto 1971, politik, ki je  Jugoslavijo imel za »posebni primer« znotraj komunističnega sveta...
-
več
Z avtorjem esejev prof. dr. Miho Pintaričem se bo o njegovi najnovejši knjigi Na poti v črno luknjo (Znanstvena založba FF, Kultura sožitja, 2013) pogovarjal pisec spremne besede prof. dr. Edvard Kovač. 
Prijazno vabljeni!...
-
več
Ali potrebujemo še zgodovino žensk?...
-
več
Sreda, 19. februar 2014 ob 19:00V sredo, 19. februarja, ob 19. uri v predavalnici št. 4 na FF. 

Peter Mikša, Urban Golob, Zgodovina slovenskega alpinizma (2013).

Z avtorjema se bo pogovarjal dr. Aleksander Bjelčevič, ki je knjigi dodal poglavje o zgodovini plezanja v Triglavski severni steni.
...
-
več