Besedna postaja: Uvod v sociologijo Theodorja W. Adorna v četrtek, 11. januarja, ob 17. uri

Besedna postaja: Uvod v sociologijo Theodorja W. Adorna v četrtek, 11. januarja, ob 17. uri
Četrtek, 21. december 2017 ob 07:54

Na Besedni postaji bomo predstavili knjigo Theodorja W. Adorna, Uvod v sociologijo (Založba Sophia)
 
Uvod v sociologijo zajema zadnja predavanja Theodorja W. Adorna, edini cikel, katerega tonski posnetki so bili popolni in je bilo tako mogoče oblikovati samostojno knjigo. Ta je obenem rezime avtorjevih socioloških študij in uvod v »kritično teorijo družbe«, ki označuje temelje sodobne sociologije, filozofije in humanistike nasploh ter interdisciplinarnosti. Sedemnajst predavanj obravnava zgodovino sociologije (od Saint-Simona, Comta, Durkheima, Webra, Marxa do Freuda) v luči avtorjeve kritike pozitivistične sociologije, izprašuje vlogo sociologije, njeno razmerje z drugimi vedami, vprašanje metode, probleme kvantitativnih analiz, fetišizacijo znanosti, ločitev sociologije od filozofije itn. Gre za prevod temeljnega dela svetovne humanistike, s katerim zapolnjujemo vrzel v slovenski humanistični prevodni literaturi.

Prijazno vabljeni!

(Modra soba / 5. nad. Filozofske fakultete)

Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.NULL