Novoletni kompleti knjig

Novoletni kompleti knjig
Petek, 08. december 2017 ob 04:45

Novoletni kompleti knjig Znanstvene založbe FF (3 knjige) od 8 do 15 eur / do 21. decembra 2017. Vabljeni v Knjigarno FF.
Komplete lahko naročite tudi po e-pošti: knjigarna@ff.uni-lj.si (stroški pošiljanja znašajo 3,40 eur).

I.
J. Kalin, idr., Poklicni razvoj učiteljev
M. Puklek Levpušček, M. Zupančič, Študenti na prehodu v odraslost
M. Puklek Levpušček, Socialna anksioznost v otroštvu in mladostništvu
Komplet treh knjig: 8 eur
II.
D. Kobal Grum, J. Musek, Perspektive motivacije
M. Svetina, M. Zupančič, Izbrane teme iz razvojnopsihološke diagnostike
V. Bucik, idr., Podobe psihologije
Komplet treh knjig: 15 eur
III.
B. Senegačnik, Smrt lirike
J. Kos, Ideologi in oporečniki
A. Vidovič Muha, Moč in nemoč knjižnega jezika
Komplet treh knjig: 15 eur
IV.
J. Cvirn, Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v habsburški monarhiji
D. Nečak, »Ostpolitik« Willyja Brandta in Jugoslavija (1963–1969)
B. Repe, D. Nečak, Kriza: Svet in Slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih let
Komplet treh knjig: 15 eur
V.
K. Vidmar Horvat (ur.), Ženske na poti, ženske napoti: migrantke v slovenski nacionalni imaginaciji M. Verginella (ur.), Dolga pot pravic žensk: pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem K. Vidmar Horvat, Zamišljena mati: spol in nacionalizem v kulturi 20. stoletja
Komplet treh knjig: 15 eur
VI.
B. Kalenić Ramšak, idr., Hispanistična razpotja: Rojas, Cervantes, Machado, Garcia Marquez
M. Smolej, Besedilne vrste v spontanem govoru
P. Vitez, Poetične izpeljave francoske proze
Komplet treh knjig: 15 eur
VII.
G. Pompe, Zveneča metafizika: skladateljski opus akademika Lojzeta Lebiča
M. Barbo, Pomen v glasbi, glasba v pomenu
M. Barbo, Simfonija v 19. stoletju: zadrege zvrsti
Komplet treh knjig: 15 eur
VIII.
B. Cerkovnik, Proti meji smisla: razprave k Logično filozofskemu traktatu
B. Ošlaj, Človek, svet in etos: študije o postsekularni filozofiji in svetovnem etosu
B. Ošlaj, Ethica, quo vadis?: Albert Schweitzer in vprašanje renesanse etične kulture
Komplet treh knjig: 15 eurNULL