Besedna postaja: Rok Svetlič, Prenašati bit sveta v torek, ob 17. uri, v Modri sobi

Besedna postaja: Rok Svetlič, Prenašati bit sveta v torek, ob 17. uri, v Modri sobi
Sreda, 12. april 2017 ob 15:09

Rok Svetlič, Prenašati bit sveta  (Slovenska matica, 2015)
 
»Gre za delo s področja klasične ontologije, v katerem se srečujeta dva ključna misleca filozofske tradicije, G. W. F. Hegel in M. Heidegger. Problemsko razprava sodi na področje, ki ga tematizirata Heglovi deli Fenomenologija duha in Oris filozofije pravice. Številne reference na prebolevanje metafizike po padcu berlinskega zidu, zlasti v podobi neomarksizma, potrjujejo, kako bogat filozofski instrumentarij ponuja Heglova filozofija za razumevanje anomalij podobe človeka in sveta, ki danes zavezuje Evropo. Knjiga prinaša afirmacijo razsvetljenske paradigme, ki jo na koncu razgrne skozi preinterpretacijo Heideggrovega četvorja kot kraja srečevanja končne in neskončne plati človeka."

Z avtorjem se bosta pogovarjala red. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat in red. prof. dr. Borut Ošlaj.

Prijazno vabljeni!

(Modra soba v 5. nad. na FF)
NULL