Besedna postaja: Restavracija kapitalizma. Repatriarhalizacija družbe v torek, 21. marca, ob 17. uri

Besedna postaja: Restavracija kapitalizma. Repatriarhalizacija družbe v torek, 21. marca, ob 17. uri
Ponedeljek, 13. marec 2017 ob 15:37

Na Besedni postaji bomo predstavili knjigo prof. dr. Lilijane Burcar, Restavracija kapitalizma: repatriarhalizacija družbe (Založba Sophia, 2015)


Teoretska in družbenokritična študija o institucionalnem patriarhatu in vprašanju emancipacije žensk, ki ne zapada v posplošene ideološke prikaze obravnavanih tematik, temveč se opira na podrobne analize primerov in njihovo širšo zgodovinsko umeščenost. Kot politično-ekonomski in s tem družbeni ureditvi sta socializem in kapitalizem
uveljavila različna pogleda na identiteto, možnost delovanja in samouresničenja žensk, pri čemer sta jima podelila različni vrsti družbeno-ekonomskega državljanstva in socialnih pravic.
Za socializem je značilno, da je sistematično zarezal v patriarhalno tkivo kapitalistične družbe in odpravil spone institucionalnega patriarhata, ki določa tudi naravo vezi v družinskih skupnostih.
Vizijo pravične družbe in emancipacije žensk je prvenstveno gradil na strukturno-vsebinski ravni, s tem pa na sistemski in splošno uveljavljeni družbeno-ekonomski emancipaciji žensk.
Za kapitalizem v vseh njegovih oblikah, vključno s socialdemokratično in neoliberalno različico, pa je značilno, da patriarhat sistematično utrjuje in poglablja, saj je ta neposredno povezan
s prisvajanjem in akumulacijo pozasebljenega kapitala (zgornje plasti piramidno ponastavljene družbe), ki izhaja iz ustvarjanja različno podplačane ali neplačane in hierarhično segmentirane delovne sile.


V pogovoru z avtorico bodo sodelovale dr. Maca Jogan, dr. Metka Mencin Čeplak in ga. Sonja Lokar.

Prijazno vabljeni!

(Modra soba/5. nad. na FF)

Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.
 

NULL