Besedna postaja: O Sinonimnem slovarju slovenskega jezika v četrtek, 9. marca, ob 17. uri

Besedna postaja: O Sinonimnem slovarju slovenskega jezika v četrtek, 9. marca, ob 17. uri
Petek, 03. marec 2017 ob 12:08

Jerica Snoj, idr., Sinonimni slovar slovenskega jezika
(Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016)

Sinonimni slovar slovenskega jezika ali SSSJ je zadnji v vrsti temeljnih jezikovnih priročnikov, ki smo ga Slovenci čakali dolga leta. Kaj nam prinaša, kako je nastajal, komu je namenjen - o vsem tem bo na Besedni postaji spregovorila dr. Jerica Snoj z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, s katero se bo pogovarjala Agata Tomažič. Segli bosta tudi v zgodovino, tako boste, denimo, izvedeli, kako so tovrstne slovarje delali v preteklosti, in načeli nekaj tem, ki sodijo v splošno jezikoslovje - kaj je sinonimija, zakaj v jeziku ni popolnih pomenskih ujemanj, katere besedne vrste imajo največ sopomenk.

Modra soba v 5. nad. na FF

Prijazno vabljeni!


Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.
 

 NULL