Besedna postaja: O Pojmovnih prikaznih z dr. Jožetom Vogrincem v ponedeljek, 29.2., ob 17. uri

Besedna postaja: O Pojmovnih prikaznih z dr. Jožetom Vogrincem v ponedeljek, 29.2., ob 17. uri
Torek, 23. februar 2016 ob 08:36

Na Besedni postaji
 
v ponedeljek, 29. februarja, ob 17.00. uri (Modra soba/V. nad. na Filozofski fakulteti)
 
Jože Vogrinc, Pojmovne prikazni. Rešeto humanistike (Studia humanitatis, 2015)
 
»Pojmovne prikazni sem napisal kot uporabnik jezika, kot bralec. Gesla se nanašajo na termine, ki so me zbodli v oko kot humanista in družboslovca – najprej kot učitelja, ki je poklicno dolžan presojati humanistična in družboslovna besedila drugih, kasneje pa sem postal tudi v drugih besedilih različnih vrst pozoren na rabe, kakršne so me najprej zbodle v strokovnih in znanstvenih tekstih. Vse bolj sem opažal, da pisci in piske namesto terminov, že znanih in uveljavljenih v znanstvenem in strokovnem pisanju v slovenščini, uvažajo – pretežno iz angleščine – nove, dotlej neznane tujke in skovanke. Enako pogosto ali še pogosteje kakšno tujko ali sposojenko, ki se je v slovenščini sicer že uporabljala, zapišejo v pomenu, kakršnega v slovenščini doslej ni imela, ga je pa imela v jeziku, iz katerega je bila pobrana. Pojmovne prikazni so Geselnik, napisan za vsakogar, ki ga zanima življenje sodobnega jezika, ne zgolj za humaniste in družboslovce.« (Iz avtorjevega Predgovora)

Z avtorjem se bosta pogovarjala doc. dr. Bernard Nežmah in prof. dr. Marko Stabej.

Prijazno vabljeni!

(Modra soba / V. nad. na Filozofski fakulteti)NULL