Predstavitev knjige dr. Alojza Cindriča, Od imatrikulacije do promocije v ponedeljek, 13. aprila ob 11. uri

Predstavitev knjige dr. Alojza Cindriča, Od imatrikulacije do promocije v ponedeljek, 13. aprila ob 11. uri
Sreda, 08. april 2015 ob 08:33
Knjiga dr. Alojza Cindriča, Od imatrikulacije do promocije: doktorandi profesorja Franceta Vebra na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v luči arhivskega gradiva 1919-1945 je izšla v novoustanovljeni knjižni zbirki Historia Facultatis, s katero Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani pričenja z obeležitvijo 100. obletnice svojega obstoja. 

Avtor pričujoče knjige je na osnovi bogatega arhivskega gradiva, ki ga hranita Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani ter arhiv Filozofske fakultete v Ljubljani, predstavil študijsko pot triindvajsetih doktorandov, ki so opravili doktorski izpit na Oddelku za filozofijo pri dr. Francetu Vebru. Delo osvetljuje pomemben in doslej skoraj povsem spregledan del slovenske intelektualne zgodovine, predvsem pa na novo osvetli intenzivno filozofsko dogajanje v Ljubljani med obema vojnama. 

Prijazno vabljeni!

Zbornična dvorana Univerze v Ljubljani, 13. aprila ob 11. uri (vstop z Vegove ulice 1). 


NULL