Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani - 80 let, 25. 9., ob 11. uri

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani - 80 let, 25. 9., ob 11. uri
Sreda, 16. september 2020 ob 10:50
Vabilo na predstavitev monografije 

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani – 80 let

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani zaključuje praznovanje 80-letnice njene ustanovitve z izdajo monografskega znanstvenega dela z naslovom Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani – 80 let. Delo predstavlja prvo sistematično in zaokroženo zgodovino Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani kot nacionalno najpomembnejše visokošolske ustanove na Slovenskem. Celostni znanstvenoraziskovalni pristop je omogočil vpogled v različna doslej nepojasnjena ozadja v razvoju ustanove, družbeno-politične ter druge vzroke in posledice v njenem delovanju, razvoj po različnih obdobjih in osvetlitev najpomembnejših akterjev. 

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani in Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot sozaložnika izdaje monografije vas vljudno vabita na predstavitev te pomembne izdaje v petek, 25. 9. 2020, ob 11.00 v Veliki dvorani Palače Kazina na Kongresnem trgu 1 v Ljubljani. 

Monografijo bo v pogovoru z dr. Leonom Stefanijo predstavila avtorica prof. dr. Darja Koter, profesorica glasbe in muzikologinja, prejemnica pomembnih nagrad za svoje znanstveno raziskovalno delo. O sami izdaji bosta spregovorila tudi sozaložnika, prof. Marko Vatovec, dekan Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, ter dr. Matevž Rudolf, vodja Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Dogodek bo zaznamoval glasbeni nastop profesorjev Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani ter Godalni kvartet Dissonance. Po predstavitvi bo priložnostna pogostitev ter možnost pogovora z avtorico.

Na sami predstavitvi bo mogoče kupiti monografijo po prednaročniški ceni. 

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov peter.strbenk@ag.uni-lj.si. Ob prijavi vas prosimo, da posredujete podatke, skladno s spodaj navedeno izjavo o varovanju osebnih podatkov. 

Veselimo se srečanja z vami!

Dekan prof. Marko Vatovec                                                dr. Matevž Rudolf, vodja ZZ FF ULZaradi zahtev varovanja zdravja pred COVID-19 smo dolžni zbirati določene osebne podatke: ime, priimek, naslov bivališča, elektronski naslov. Izjava o varovanju osebnih podatkov:
Zbranih podatkov ne bomo namenoma posredovali, prodali, predali tretji osebi, ki bi podatke lahko uporabila v zle namene.

Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo skrbno varovali ter ravnali z njimi v skladu s splošno Uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679.

Udeleženci s prijavo na dogodek potrjujejo, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Strinjajo se, da organizatorji uporabijo vnesene podatke za splošno administrativna opravila, povezana s sodelovanjem na dogodku. Osebne podatke zbiramo v skladu s priporočili za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in dogodke in jih bomo na zahtevo posredovali Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

S sodelovanjem na prireditvi udeleženci dajejo organizatorjem nepreklicno soglasje in pravico, da jih fotografirajo ter napravijo video in zvočne posnetke, pridobljeni material pa uporabijo po lastni presoji za potrebe komuniciranja dogodka, ne da bi zato potrebovali posebno dovoljenje. Udeleženci organizatorjem odrekajo vsakršno odgovornost v zvezi z navedenim in se seznanjajo s tem, da organizatorji ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli osebno poškodbo ter premoženjsko škodo ali izgubo premoženja kot posledico navedenega.NULL