Besedna postaja: Ljudje in jedrska energija: od navdušenja do stigme v sredo, 26. marca ob 18. uri

Besedna postaja: Ljudje in jedrska energija: od navdušenja do stigme v sredo, 26. marca ob 18. uri
Sreda, 02. april 2014 ob 09:47
Marko Polič (ur.), Ljudje in jedrska energija: od navdušenja do stigme (Znanstvena založba FF, Razprave FF, 2013)

Koliko varno je dovolj varno in kdo o tem odloča?

Knjiga predstavlja prerez pogledov na jedrsko energijo od prvotnega navdušenja do sedanje stigmatiziranosti. Zato je umeščanje jedrskih objektov v prostor zahtevno, sodelovanje javnosti pri tem pa nujno. Različnosti pogledov jedrske stroke in državnih organov na eni ter splošne javnosti na drugi strani so dodaten vir navzkrižij.

Vse to so skušali predstaviti avtorji prispevkov v knjigi: dr. Boštjan Bajec, dr. Drago Kos, dr. Anja Podlesek, dr. Marko Polič in dr. Nadja Železnik.  

Prijazno vabljeni na pogovor z avtorji in recenzenti knjige. Modra soba na FF/5. nad.

Besedne postaje podpira JAK. 
 


NULL