Besedna postaja: Večjezično zdravje v sredo, 17. aprila, ob 16. uri

Besedna postaja: Večjezično zdravje v sredo, 17. aprila, ob 16. uri
Torek, 09. april 2019 ob 08:51

Vabimo vas na predstavitev zbornika Večjezično zdravje: komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki, ki sta ga uredili Nike K. Pokorn in Uršula Lipovec Čebron. Knjiga je izšla v zbirki Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje Znanstvene založbe FF.
 
Avtorice (zdravnice, medicinske sestre, prevodoslovke in medicinske antropologinje) posameznih poglavij zbornika bodo na osnovi vseslovenske raziskave ugotavljale, kako se zdravstveni delavci soočajo z uporabniki, ki ne razumejo slovenščine, s kakšnimi jezikovnimi (in drugimi) ovirami se srečujejo pri obravnavi teh uporabnikov ter na kakšne načine jih poskušajo premoščati. Obenem pa bodo predstavljale oblikovanje in uporabo osemjezičnega priročnika za lažje sporazumevanje v zdravstvu ter rezultate usposabljanja zdravstvenih delavcev o jezikovnih (in drugih) vidikih klinične prakse. Dogodek bo moderirala Uršula Lipovec Čebron.

(Modra soba/5. nad na FF)

Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.NULL