Besedna postaja. Identitete na presečišču kriz v sredo, 20. marca, ob 17. uri

Besedna postaja. Identitete na presečišču kriz v sredo, 20. marca, ob 17. uri
Petek, 08. marec 2019 ob 13:03

Roman Kuhar, (ur.), Identitete na presečišču kriz (Znanstvena založba FF, Razprave FF)
 
Monografija se ukvarja z identitetami v slovenskem prostoru v času aktualnih prelomov in turbolenc. Prvi del monografije naslavlja večinske identitete; najprej evropsko identiteto v času vzpona nacionalizmov, in nato še slovensko nacionalno identiteto v kontekstu gospodarske krize in novih populističnih politik v Evropi in širše. V drugem delu se avtorice in avtorji ukvarjajo z manjšinskimi identitetami – od verskih in etničnih do spolnih in seksualnih – ki jih postavljajo v časovni razpon od vstopa Slovenije v EU do časa gospodarske krize, vzpona populizmov in neokonservativnih politik. V tretjem razdelku so manjšinske identitete postavljene v kontekst kulture, ki je ena od pomembnih elementov izgradnje in ohranjanja identitet.
 
Knjigo bodo predstavili dr. Roman Kuhar, dr. Tjaša Učakar, dr. Damjan Mandelc, dr. Jože Vogrinc, dr. Anja Zalta, dr. Polona Petek, dr. Ana Ješe in dr. Marinko Banjac.
 
Prijazno vabljeni!
 
Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

(Modra soba/5. nad.) NULL