Besedna postaja: Zgodbe otrok v torek, 12. marca, ob 17. uri

Besedna postaja: Zgodbe otrok v torek, 12. marca, ob 17. uri
Torek, 26. februar 2019 ob 09:25

Otrokovo pripovedovanje zgodbe je naravna pot njegovega izražanja misli in čustev ter razumevanja zapletenih socialnih odnosov, hkrati pa je pripovedovanje zgodbe tudi način, kako otrok misli oblikuje v pripovedno strukturo. Zgodbe otrok se z razvojem spreminjajo, so vse bolj zapletene na ravni vsebine in strukture. Razvoj pripovedovanja zgodbe otrok je povezan s številnimi sociokulturnimi dejavniki, med katerimi sta še posebej pomembna pogostost in kakovost skupnega branja odraslih in otrok.

Knjigo ZGODBE OTROK: razvoj in spodbujanje pripovedovanja    
(Znanstvena založba FF, Razprave FF) bosta predstavili avtorici dr. Ljubica Marjanovič Umek in dr. Urška Fekonja. Z njima se bo pogovarjal dr. Matija Svetina.
 
Prijazno vabljeni!

Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

(Modra soba / 5. nad.)NULL